Brza procjena BDP-a upotrebom dostupnih mjesečnih indikatora

Objavljeno: 1.7.2014.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 42
Autori Davor Kunovac i Borna Špalat
Datum Lipanj 2014.
JEL C53, C55
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

brza procjena BDP-a, nowcasting, faktorski mode- li, Kalmanov filtar

U ovom je radu testirano u kojoj mjeri dostupni mjesečni ekonomski indikatori pomažu pri brzoj procjeni BDP-a (engl. nowcasting). U tu svrhu predlaže se faktorski model na podacima relevantnima za kretanje domaćeg BDP-a (MRGA) i njegovi se rezultati rekurzivno uspoređuju s modelima za brzu procjenu iz recentne srodne literature te s jednostavnim referentnim (engl. benchmark) modelima. Evaluacija rezultata modela upućuje na to da faktorski modeli zasnovani na dinamici širokog skupa varijabla daju bolje prognoze od primijenjenih referentnih modela. Što se tiče uspješnosti prognoza različitih specifikacija faktorskih modela, performanse su im vrlo slične. Bitan je nalaz analize da se kombiniranje informacija dostupnih u pojedinim modelima pri brzoj procjeni isplati. Osim brze procjene u radu su konstruirane i mjesečne serije stope rasta BDP-a za Hrvatsku utemeljene na kretanju velikog broja dostupnih mjesečnih indikatora.