Bruto inozemni dug na kraju ožujka 2022. iznosio je 76,7% BDP-a

Objavljeno: 30.6.2022.

Na tekućem i kapitalnom računu platne bilance u prvom je tromjesečju 2022. ostvaren manjak od 2,1 milijardi eura, što je pogoršanje salda za 1,1 milijardi eura u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Tome je posebno doprinijelo pogoršanje salda robne razmjene s inozemstvom uslijed rastućih cjenovnih pritisaka, pri čemu se znatan dio pogoršanja odnosi na povećan neto uvoz energenata, navodi se u novom HNB-ovom Komentaru platne bilance, stanja bruto inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja za prvo tromjesečje 2022. Promatraju li se posljednja četiri tromjesečja, višak na tekućem i kapitalnom računu u razdoblju do kraja ožujka 2022. iznosio je 3,7% BDP-a, što je za 2,1 postotni bod manje nego u cijeloj 2021. godini.

Bruto inozemni dug na kraju ožujka 2022. iznosio je 76,7% BDP-a, što je za 1,2 postotna boda manje nego na kraju prosinca prethodne godine što je isključivo posljedica rasta nominalnog BDP-a, dok se dug u apsolutnom iznosu povećao.