Banke ponudile na prodaju 93,2 milijuna eura

Objavljeno: 14.10.2008.

Imajući u vidu transakcije koje se slijedećih nekoliko dana odvijaju povezano s vlasničkim promjenama u Ini, Hrvatska narodna banka danas je provela aukciju na deviznom tržištu, ponudivši bankama mogućnost pribavljanja potrebnih kuna prodajom deviza. Banke su ponudile na prodaju 93,2 milijuna eura, po prosječnom tečaju od 7,172079 kune za jedan euro. Sve ponude su odbijene.