Bankama lakše do dodatne likvidnosti

Objavljeno: 25.11.2011.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici donio odluku kojom omogućava korištenje obvezne pričuve u određenom razdoblju po posebnim uvjetima. Razloge za korištenje tih sredstava banke će morati obrazložiti središnjoj banci, a za iznos smanjenja obveze održavanja ili izdvajanja obvezne pričuve HNB će im obračunati i naplatiti kamatu.

Ta kamatna stopa bit će jednaka lombardnoj stopi uvećanoj za 1 postotni bod kod korištenja tog izvora likvidnosti do tri mjeseca, a u slučaju dužeg korištenja obračunavat će se kamata jednaka lombardnoj stopi uvećanoj za 2 postotna boda.

S obzirom na opadajući trend kamatnih stopa na novčanom tržištu, Savjet HNB-a istodobno je odlučio smanjiti lombardnu stopu s dosadašnjih 9% na 6,25%.

Obje odluke stupit će na snagu danom objave u Narodnim novinama.