Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 4.2.2002.
Publikacija Pregledi
Broj P - 11
Autor Mladen Mirko Tepuš
Datum Siječanj 2002.
JEL G21
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

stambena štednja, stambene štedionice, državna poticajna sredstva, kreditna politika, stambeni kredit

Sažetak

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje stupio je na snagu dana 1. siječnja 1998. i time je omogućeno osnivanje stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj, radi poticanja dugoročne namjenske štednje uz državnu premiju na vlastita uplaćena sredstva. Uplaćena sredstva ostvaruju prihode po osnovi kamata, koje zajedno s vlastitim uplaćenim sredstvima i pripadajućom državnom premijom čine kreditni potencijal stambenih štedionica, iz kojeg će se odobravati povoljni stambeni krediti. Da bi se ostvarilo pravo na povoljan stambeni kredit, potrebno je štedjeti najmanje dvije godine. Izmjenama i dopunama Zakona od 8. srpnja 1999. omogućeno je sklapanje ugovora o stambenoj štednji sa zaštitnom monetarnom klauzulom, te je od tada evidentan porast broja stambenih štediša i iznosa prikupljene štednje. U ovom istraživanju, kojem je cilj prikupljanje podataka za analizu rezultata trogodišnjeg poslovanja stambenih štedionica u RH, sudjelovale su sve četiri stambene štedionice koje su poslovale u 2001. godini.