Analiza kretanja domaće stope inflacije i Phillipsova krivulja

Objavljeno: 5.5.2011.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 31
Autor Ivo Krznar
Datum Travanj 2011.
JEL E32, E37
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

nova kejnezijanska Phillipsova krivulja, stopa inflacije, otvoreno gospodarstvo, realni granični trošak proizvodnje, GMM procjenitelj

U ovom radu procjenjuje se nova kejnezijanska Phillipsova krivulja kako bi se opisale strukturne karakteristike hrvatskoga gospodarstva koje objašnjavaju kretanje domaće stope inflacije. Rezultati procjene mnogih specifikacija Phillipsove krivulje pokazuju da hibridna verzija nove kejnezijanske Phillipsove krivulje bolje objašnjava dinamiku domaće stope inflacije nego ostali oblici modela. Glavne su determinantne kretanja domaće inflacije prošla i očekivana inflacija te realni granični trošak proizvodnje koji uz udio rada uključuje i strane, uvozne cijene. Iz vrijednosti procijenjenih parametara hibridne nove kejnezijanske krivulje proizlazi da očekivana stopa inflacije ima puno veću ulogu u određivanju tekućih cijena nego kretanje prošle inflacije. Osim toga, procijenjeni je parametar frekvencije promjene cijene nizak, pri čemu poduzeća u prosjeku mijenjaju cijene svakih osam tromjesečja.