57. Ekonomska radionica

Objavljeno: 2.11.2023.

57. Ekonomska radionica HNB-a održana je 7. studenoga 2023.; Bono Beriša iz Hrvatske narodne banke predstavio je svoj rad u nastajanju (koautori Ivan Huljak (ECB), Dimitris K. Chronopoulos (University of St Andrews) i John O.S. Wilson (University of St Andrews)):

Energy Shocks and Bank Lending: A Closer Look at the Recent Developments

Porast cijena energije 2021., dodatno pojačan ruskom invazijom na Ukrajinu 2022., istaknuo je kritičnu važnost troškova energije za poduzeća. Ovaj rad istražuje složene odnose između poduzeća i banaka u svjetlu ovih energetskih šokova, koristeći mikropodatke iz Hrvatske. U radu se analiziraju energetski intenzivna poduzeća (EIC – engl. energy-intensive companies), definirana kao ona s velikim udjelom troškova energije u prihodima, i pokazuje se da se njihovo kreditiranje od strane banaka smanjilo za 6,5% nakon povećanja cijena energije. Rezultati otkrivaju izraženu heterogenost među bankama s obzirom na razinu kapitaliziranosti, pri čemu niskokapitalizirane banke povećavaju financiranje EIC-ova, dok visokokapitalizirane banke čine suprotno. Unatoč državnim subvencijama, koje su ublažile najgore učinke povećanja cijena, rad naglašava potrebu za daljnjim istraživanjima kako bi se razumio utjecaj energetskih šokova na kreditiranje banaka i posljedični učinci na gospodarstvo. Kreatori politika mogu steći značajne uvide, posebno u vezi s bankovnim kreditiranjem financijski ranjivih tvrtki i posljedicama politika zelene tranzicije.