4. međunarodna konferencija “Balkan Network for Euro Protection"

Objavljeno: 22.9.2021.
4. međunarodna konferencija “Balkan Network for Euro Protection

Konferencija "Balkan Network for Euro Protection" započela je danas u Zadru, prvi put u hibridnom formatu sa 65 fizički prisutnih sudionika i 42 sudionika koji sudjeluju on line. Na konferenciji, koja se održava četvrti put zaredom u suradnji i uz financijsku potporu Europske komisije iz Pericles Programa, predstavnici Europske središnje banke, Europske komisije i Europola predstavit će najnovije trendove u suzbijanju krivotvorenja gotovog novca i pružiti sudionicima uvid u akcije koje se provode u svrhu zaštite eura od krivotvorenja.

Dobrodošlicu je sudionicima konferencije poželjela mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, viceguvernerka HNB-a, nadležna za Sektor za gotov novac, te voditelj odjela Zaštita eura i gotovina u eurima Glavne uprave Europske komisije za ekonomske i financijske poslove g. Philip Tod. Konferenciju će moderirati dr. sc. Petra Poldrugač, direktorica Direkcije nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja, analizu novčanica i analizu kovanog novca, i Ranko Antolović, direktor Direkcije za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem.

U programu konferencije aktivno sudjeluju predstavnici središnjih banaka, središnjih ureda ministarstava unutarnjih poslova i kovnice zemalja članica EU-a Austrije, Italije, Rumunjske, Portugala, Slovenije, Češke i Hrvatske te predstavnici središnjih banaka i carina trećih zemalja Turske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Osim predavača u konferenciji će aktivno sudjelovati predstavnici iz 12 država članica EU-a te 10 trećih zemalja. Sudionici konferencije razmatrat će aktualne izazove u suzbijanju krivotvorenja gotovog novca s naglaskom na suzbijanju krivotvorenja eura te će prezentirati trenutne trendove vezane uz pojavu i otkrivanje krivotvorenih primjeraka gotovog novca eura. Naglasak će biti na temi učinkovitih načina prevencije i suzbijanja pojave krivotvorenog novca eura i u zemljama članicama EU-a i u trećim zemljama koje tek trebaju ustrojiti pravni i institucionalni okvir koji bi omogućio učinkovitost preporučenih akcija.

Središnje teme prvog dana konferencije bit će smjer borbe protiv krivotvorenja u jugoistočnoj Europi i suzbijanje modernih načina distribucije krivotvorenoga gotovog novca i visoko kvalitetnih sredstava za krivotvorenje gotovog novca putem internetskih platformi. Trendove pojave i otkrivanja krivotvorenog novca eura u Europi predstavit će David Kenny iz Europske središnje banke i Luca Pierini iz Europske komisije.

Drugi dan konferencije bit će orijentiran na implementaciju propisa Europske unije, točnije Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 i Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1210/2010 u nacionalna zakonodavstva zemalja članica EU-a iz europodručja kao i njihovo praktično provođenje na temelju suradnje institucija u državama članicama Europske monetarne unije. Nadalje, program konferencije obuhvatit će akcije vezane uz ustroj institucija čije je osnivanje obvezno u skladu s propisima EU-a koji se primjenjuju u državama članicama te izgradnju međusobnog povjerenja i suradnje između središnjih banaka i kreditnih institucija te drugih obveznika kojima je propisana obveza izdvajanja sumnjivoga gotovog novca iz optjecaja.