ASI obavijest

Objavljeno: 30.3.2018.

Za izvještajna razdoblja od siječnja 2018. tablice su prilagođene Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“).


Agregirano nekonsolidirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija