Revizija statistike odnosa s inozemstvom

Objavljeno: 1.10.2021.

Podaci platne bilance s objavom podataka za drugo tromjesečje 2021. sadržavaju reviziju duljeg niza podataka u području primarnog i sekundarnog dohotka. Promjene vrijednosti u tim podacima rezultat su dodatnih metodoloških usklađivanja statistike odnosa s inozemstvom s međunarodnim statističkim standardima. Konkretno, u sklopu primarnog dohotka, promijenjen je obuhvat prihoda od naknada zaposlenih, pa oni sada uključuju i doprinose u inozemne fondove socijalne sigurnosti. Međutim, ti su doprinosi uvršteni i na rashodnu stranu u sklopu sekundarnog dohotka kao doprinosi u fondove socijalne sigurnosti tako da promjena načela evidentiranja nije utjecala na saldo tekućeg računa ni na neto pogreške i propuste u platnoj bilanci. Dodatno, dio tokova sredstava na osnovi fondova EU-a reklasificiran je iz sekundarnog u primarni dohodak (na poziciji ostali primarni dohodak, subvencije) s obzirom na njihovu ekonomsku prirodu i relevantne naputke Europske komisije. Konačno, dio iznosa carina na robni uvoz iz trećih zemalja u EU za koji se postupak carinjenja obavlja u Republici Hrvatskoj uključen je po novome u sklopu primarnog dohotka (na poziciji ostali primarni dohodak, porezi), što povoljno utječe na saldo tekućeg računa u rasponu od 40 do 74 mil. EUR godišnje od 2014. do 2020. godine.