Prodaja proizvoda osiguranja u kreditnim institucijama

Objavljeno: 21.6.2021.

Kreditne institucije potrošačima nude velik broj različitih financijskih usluga i proizvoda, među ostalim i proizvode osiguranja. Pri podnošenju zahtjeva za kredit potrošačima se nude različite mogućnosti osiguranja: životno osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje otplate kredita, engl. PPI (payment protection insurance) ili CPI (credit protection insurance). Osiguranje otplate kredita pokriva rizik nemogućnosti vraćanja kredita zbog prestanka radnog odnosa zbog otkaza, smrti ili privremene odnosno trajne nesposobnosti za rad poput bolovanja ili invalidnosti.

S tim u vezi treba imati na umu da ugovaratelj kredita svoja prava i obveze ugovara s osiguravateljem, unatoč tome što je polica osiguranja vezana uz osnovni proizvod kreditne institucije – kredit, a kreditna institucija je isključivo posrednik u osiguranju.

Iako Hrvatska narodna banka nije nadležna za nadzor nad poslovanjem osiguravajućih društava, od kreditnih institucija kao posrednika u prodaji proizvoda osiguranja očekuje da prema potrošačima postupaju transparentno i da uz opis glavnih obilježja proizvoda osiguranja potrošačima jasno naznače ukupnu cijenu proizvoda i sve pripadajuće potencijalne rizike. Pritom su dužne prije sklapanja ugovora potrošačima uručiti svu propisanu dokumentaciju: Uvjete osiguranja, Informacije o posredniku u osiguranju i o sukobu interesa te Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja (IPID) kako bi potrošači mogli donijeti informiranu odluku.

Istodobno, za potrošače je važno da s punom pozornošću na vrijeme prouče dostupne predugovorne informacije na osnovi kojih je poželjno ugovarati samo one proizvode koji odgovaraju našim potrebama i financijskim mogućnostima, ali i za koje smo u mogućnosti sagledati sve potencijalne rizike kojima se možemo izložiti.

Uz sve navedeno, a kako bi unaprijedila razinu informiranosti potrošača o njihovim pravima, Hrvatska narodna banka zatražila je od svih kreditnih institucija da u slučaju ugovorenih PPI/CPI polica dodatno informiraju potrošače o pravima koja mogu ostvariti u slučaju prijevremene otplate kredita. Stoga će kreditne institucije potrošačima pri podnošenju zahtjeva za prijevremenu otplatu kredita dati pisanu informaciju o pravima koja proizlaze iz konkretno ugovorene police osiguranja ugovorene uz kredit poput, primjerice, mogućnosti povrata dijela uplaćene premije.

S druge strane, Hrvatska narodna banka poziva potrošače da u slučaju neželjenih životnih okolnosti zbog kojih nisu u mogućnosti na vrijeme vraćati preuzete financijske obaveze svakako provjere imaju li uz kredit ugovoren proizvod osiguranja kao instrument osiguranja korisnika kredita i da se u kreditnoj instituciji s kojom su sklopili ugovor o kreditu ili osiguravajućem društvu s kojim su sklopili ugovor o osiguranju informiraju na koji način mogu ostvariti svoja potrošačka prava.