Kreditna sposobnost

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 2.6.2020.
Kreditna sposobnost jest ocjena pojedine kreditne institucije koja pokazuje može li potencijalni dužnik preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta/rate za konkretan iznos kredita. Pritom se primarno koristi informacijama i dokumentacijom dobivenom od potrošača, a može se koristiti i informacijama iz Registra obveza po kreditima.

Svaka kreditna institucija propisuje dokumentaciju i uvjete na osnovi kojih utvrđuje je li osoba koja traži kredit i kreditno sposobna. U većini slučajeva ključne informacije za procjenu kreditne sposobnosti jesu iznos stalnih mjesečnih priljeva uključujući i iznos neopterećenog dijela mjesečnih primanja, iznosi različitih oblika štednje i/ili udjela u investicijskim fondovima i iznos trenutačne zaduženosti. Podatke o novčanim obvezama potrošača potrebne za procjenu kreditne sposobnosti banke obrađuju i razmjenjuju u Osnovnom sustavu registra posredovanjem Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK). Na konačnu odluku o prihvatljivosti kreditne sposobnosti utječu i kvaliteta i vrijednost instrumenata osiguranja koji se ponude u svrhu osiguranja urednog povrata kredita, a neke kreditne institucije uzimaju u obzir i činjenicu ima li tražitelj kredita ostvaren status klijenta, tj. koristi li se već proizvodima i uslugama konkretne kreditne institucije. Ako tražitelj kredita samostalno ne ispunjava potrebne uvjete kreditne sposobnosti, u nekim slučajevima moguće je ugovaranje sudužništva.

VAŽNO: Za pribavljanje svih potrebnih dokaza o udovoljavanju uvjetima kreditne sposobnosti potrebno je odvojiti određeno vrijeme, a najčešće su s tim povezani i određeni dodatni troškovi. Kvalitetna priprema stoga je neophodna jer se tako smanjuje mogućnost naknadnog razočaranja ako kreditna institucija odbije kreditni zahtjev.