Oglasi

Objavljeno: 18.5.2022.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, LinkedInu, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


OTVORENI OGLASI ZA POSAO


Sektor bonitetne regulative i metodologije
DDirekcija za bonitetno izvješćivanje, metodologiju i analizu
Odjel za bonitetnu metodologiju i analizu
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
SAVJETNIK za bonitetnu analizu sustava VSS/magistar/diplomirani ekonomist 1

Sektor podrške poslovanju
Direkcija tehničkih poslova
Odjel tehničke podrške
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI STRUČNI SURADNIK za tehničku podršku VSS/magistar inženjer/stručni specijalist inženjer građevinske struke 1

Sektor za informatičke tehnologije
Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava
Odjel za izradu poslovnih aplikacijskih sustava

Opis posla Obrazovanje Broj osoba
SAVJETNIK za izradu poslovnih aplikacijskih sustava VSS/magistar/stručni specijalist informatičke ili druge odgovarajuće struke 1

Sektor za centralnobankarske operacije
Direkcija za provođenje monetarne politike
Odjel za obradu transakcija
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI STRUČNI SURADNIK za obradu transakcija VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke 1

Sektor statistike
Direkcija za statistiku odnosa s inozemstvom
Odjel za statistiku platne bilance
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI STRUČNI SURADNIK za statistiku platne bilance VSS/magistar/diplomirani ekonomist 1

Sektor kontrolinga i računovodstva
Direkcija kontrolinga
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI STRUČNI SURADNIK za kontroling VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke 1

 

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Prijave se zaprimaju elektronički preko internetske stranice Hrvatske narodne banke.

Kandidati interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Za prijavu na oglas nužno je ispuniti elektronički obrazac prijave, kojemu se prilažu molba i životopis te preslika diplome/svjedodžbe. Uvjet za sklapanje ugovora o radu za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske jest dostava rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Oglas je otvoren do (uključujući) 27. svibnja 2022.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr.

Napomena:

Do isteka roka za prijavu na oglas HNB nema informaciju o tome je li prijava zaprimljena.

Prijave dostavljene poslije roka za dostavu neće se uzeti u razmatranje.

Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!