Nacionalni program obuke

Objavljeno: 18.8.2021. Ažurirano: 28.2.2023.
Hrvatska narodna banka kao zakonski izdavač novca ima zadaću osigurati zaštitu i integritet novčanica i kovanog novca u optjecaju, a time i povjerenje javnosti u novčanice i kovanice Republike Hrvatske. Osigurati integritet novčanica i kovanog novca kao sredstva plaćanja znači brzo uočiti sumnjive primjerke i o tome obavijestiti policiju, a sumnjive primjerke hitno dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci radi analize i pružanja potpore istragama koje provodi policija u svrhu suzbijanja izrade i raspačavanja krivotvorina.

Ciljane skupine

Nema dvojbe da je u lancu za suzbijanje krivotvorina najvažnija karika skupina osoba koje, obavljajući svoju profesionalnu aktivnost, svakodnevno rukuju novcem. Osobe kojima su novčanice i kovanice svakog dana u ruci prva su barijera u zaštiti integriteta novčanica te se, osim izvrsnog poznavanja obilježja originalnih novčanica, očekuje da rukovanjem neprestano razvijaju osjetilo opipa i vida pri dodirivanju i gledanju novca te trajno memoriraju svojstva originalnih novčanica. Upravo to omogućit će brzo povezivanje memoriranih svojstava originalnog novca sa svojstvima novca koji je predmet provjere, što će rezultirati izdvajanjem sumnjivih primjeraka. Hrvatska narodna banka u svrhu edukacije osoba koje svakodnevno rukuju gotovim novcem, što prije svega uključuje novčanice i kovanice kuna i eura, provodi Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca.

Nacionalni program za obuku provodi se i za određene ciljane skupine kojima poslovanje s gotovim novcem nije osnovna djelatnost, a svakodnevno su u doticaju s većim količinama novčanica i kovanog novca kao što su zaposlenici sektora trgovine. Nacionalni program za obuku otvoren je i drugim skupinama i subjektima koji iskažu interes.

Način obuke

Način obuke sadržajem i satnicom prilagođen je svakoj skupini i provodi se na nekoliko razina, s ciljem da se polaznici upozore na potrebu kontinuirane provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca i stjecanja vještina kojima će moći djelotvorno obavljati provjeru autentičnosti.

Obuka se provodi online, osim obuke treće razine koja uključuje praktični dio. Obuku organiziraju zaposlenici Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, a provode forenzičari Nacionalnog centra za analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca. Online edukacija sadržava tekstualne i slikovne informacije i videoinformacije koje prikazuju osnovna obilježja novčanica i kovanica te način utvrđivanja autentičnosti. Obuka treće razine uključuje neposredno rukovanje autentičnim i krivotvorenim novčanicama i kovanicama tijekom koje forenzičari nacionalnih centara polaznicima prenose stručna znanja stečena specijalističkom obukom u tiskarama i centrima za tehničku analizu unutar europodručja, a primijenjena u dugogodišnjoj praksi rada sa sumnjivim i krivotvorenim primjercima.

Razine obuke

Obuka se provodi na četiri razine, ovisno o ciljanim skupinama.

Prva razina namijenjena je široj javnosti i maloprodajnim zaposlenicima. Ciljane su skupine zaposlenici na blagajnama trgovačkog sektora, zaposlenici na naplati cestarina, zaposlenici na blagajnama kasina, učenici završnih razreda trgovačkih i srodnih škola kao i druge skupine koje mogu obavljati ili obavljaju poslove na kojima će svakog dana biti u doticaju s većim količinama novčanica i kovanog novca.

Druga razina obuke namijenjena je prije svega zaposlenicima obveznika Odluke o zamjeni gotovog novca kune, Odluke o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcem te Odluke o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura koja upućuje na primjenu propisa Europske unije koji utvrđuju mjere potrebne za zaštitu eura od krivotvorenja i propisuju načine za provjeru autentičnosti i prikladnosti euronovčanica i eurokovanica te njihovo vraćanje u optjecaj kao i postupanje s neprikladnim euronovčanicama i eurokovanicama te definiraju apoene, specifikacije euronovčanica i eurokovanica i uvjete pod kojima se obavljaju reproduciranje, zamjena i povlačenje euronovčanice.

Ova je razina edukacije namijenjena i zaposlenicima koji svakodnevno u obavljanju svoje osnovne djelatnosti rukuju gotovim novcem, kao što su zaposlenici na blagajnama i u trezorima banaka, financijskih institucija i drugih ovlaštenih pružatelja usluga platnog prometa te zaposlenici specijaliziranih institucija i poslovnih subjekata koji redistribuiraju novčanice i kovanice poput Financijske agencije, Hrvatske pošte i mjenjača.

Treća razina obuke jest praktična nadopuna znanja stečenih tijekom druge razine obuke. Potencijalni su polaznici zaposlenici koji rade na edukaciji ostalih zaposlenika u svojoj instituciji.

Kao četvrtu razinu Hrvatska narodna banka u suradnji s Nacionalnim policijskim uredom organizira osnovnu i specijalističku obuku za zaposlenike policije koji rade na poslovima suzbijanja krivotvorenja novca. Četvrta razina posebno se organizira i provodi i za zaposlenike Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta.

Detalje o razinama obuke možete pronaći ovdje.

Tko je obvezan proći obuku?

Obuku su obvezni uspješno proći i o tome steći uvjerenje svi zaposlenici obveznika koji obavljaju ručnu obradu novčanica i kovanica.

Zakonska regulativa povezana s postupanjem s novčanicama i kovanicama nalazi se na službenim internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Kako se prijaviti za obuku?

Obuka prve razine dostupna je na internetskoj stranici Euro-edukacija. Za pristup edukaciji nije potrebna prijava.

Na obuku druge razine kreditne i financijske institucije, pružatelji platnih usluga koji obavljaju djelatnost obrade gotovog novca mogu se prijaviti samo s pozivnicom. Pozivnicu zaposlenicima prosljeđuju administratori iz svake institucije na temelju ovlasti koju im je dodijelila Hrvatska narodna banka. Ako korisnik ne prođe ispit, potrebno je to prijaviti administratoru vlastite institucije i omogućit će mu se ponovljeno polaganje ispita.

Ovlašteni mjenjači na obuku druge razine prijavljuju se putem poveznice. Nakon prijave moguće je pristupiti edukaciji i rješavanju ispita.

Ostali rukovatelji gotovim novcem i druge pravne i fizičke osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost obrade gotovog novca ili pružanja usluga podizanja gotovog novca na uređajima za isplatu ili isplatnim mjestima na obuku druge razine prijavljuju se putem poveznice. Nakon prijave moguće je pristupiti edukaciji i rješavanju ispita.

Ako korisnik (ovlašteni mjenjači i ostali rukovatelji gotovim novcem) ne prođe ispit, potrebno je prijaviti problem putem online obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici, nakon čega će korisniku biti obrisani svi odgovori koje je prethodno spremio te će mu se omogućiti pristupanje novim ispitnim pitanjima.

Obuka treće razine nadopuna je znanja stečenih prolaskom druge razine obuke. Koncipirana je kao praktična edukacija koju provode stručnjaci za tehničku analizu novčanica i kovanog novca Hrvatske narodne banke te je za pristup edukaciji nužna pozivnica Hrvatske narodne banke.

Četvrta razina obuke specijalistička je obuka za zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog odvjetništva. Obuka se provodi online i u praktičnom dijelu, ovisno o korisnicima obuke. Obuci mogu pristupiti samo zaposlenici navedenih institucija s pozivom.

Detalje o načinu prijave možete pronaći ovdje.

Završetak obuke

Polaznici druge razine obuke nakon polaganja pisane provjere znanja stječu uvjerenje kojim se potvrđuje uspješan prolazak obuke druge razine za ručnu provjeru kakvoće i autentičnosti novčanica i kovanica. Uvjerenje se može ispisati ili pohraniti u elektroničkom obliku.

Polaznicima treće razine obuke uručuje se uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik prisustvovao obuci treće razine u Hrvatskoj narodnoj banci za ručnu provjeru kakvoće i autentičnosti novčanica i kovanog novca. Polaznici treće razine obvezni su provoditi daljnju edukaciju u svojoj instituciji.