Kako se usvajaju supervizorske odluke u Republici Hrvatskoj?

Kako se usvajaju supervizorske odluke u Republici Hrvatskoj?

Objavljeno: 3.6.2020.

Savjet Hrvatske narodne banke donosi sljedeće odluke koje se odnose na kreditne institucije:

  • izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
  • davanje i oduzimanje suglasnosti za pripajanje kreditnim institucijama
  • davanje i oduzimanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i
  • davanje i oduzimanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova upravljačkih tijela kreditnih institucija.

Savjet HNB-a također utvrđuje insolventnost kreditnih institucija i odlučuje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka ili o oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija.

Guverner HNB-a određuje (i) uvjete i način obavljanja supervizije i nadzora kreditnih institucija i (ii) vrste mjera koje donose u odnosu na kreditne institucije te postupak njihova donošenja (uključujući redoslijed, rokove, itd.). Uz to, guverner donosi rješenja u postupku supervizije i nadzora nad tim institucijama.