Kalendar publikacija

Objavljeno: 30.6.2015.
Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Termini objava ostalih publikacija Banke bit će dostupni najkasnije tjedan dana prije.
KALENDAR PUBLIKACIJA
lipanj 2022.

21.6.

uto

Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2021. 

17.6.

pet

Bilten br. 276