Velika učenička debata 2023. – Treba li se o našoj financijskoj budućnosti brinuti sustav ili to moramo činiti sami?

Velika učenička debata 2023. – Treba li se o našoj financijskoj budućnosti brinuti sustav ili to moramo činiti sami?