Tvrdnje iz otvorenog pisma Udruge Franak nisu točne

Objavljeno: 29.12.2016. Ažurirano: 29.12.2016.

U otvorenom pismu od 27. prosinca 2016. Udruga Franak postavlja pitanje kada će viceguverner Hrvatske narodne banke Bojan Fras "iz moralnih razloga podnijeti neopozivu ostavku na mjesto viceguvernera HNB-a". Iz obrazloženja tog zahtjeva proizlazi da se ostavka traži, između ostaloga, zbog toga što je viceguverner Fras u sabornici 7. studenoga 2016., odgovarajući na repliku zastupnika Gorana Aleksića, navodno rekao "... da HNB nije nadležan prekršajno goniti banke" (cit. otvoreno pismo Udruge Franak). Citirani navod Udruge Franak o tome da bi viceguverner Fras izjavio da HNB nije nadležan prekršajno goniti banke u cijelosti je netočan. Viceguverner Fras takvo što nije izjavio ni u Hrvatskom saboru, niti u bilo kojoj drugoj prilici. Upravo suprotno istaknutim navodima Udruge Franak, viceguverner Fras je u sabornici dana 4. studenoga 2016. (a ne 7. studenoga 2016. kako se pogrešno navodi u otvorenom pismu) izjavio sljedeće:

"U nadležnosti HNB-a jeste praćenje, odnosno nadziranje kreditnih institucija u pogledu primjene Zakona o potrošačkom kreditiranju. I HNB je redovito nadzirala sve oblike i sva pitanja koja proizlaze iz tog zakona, pa tako i pitanje ugovaranja, načina ugovaranja promjenjivih kamatnih stopa."

Što je rečeno, odnosno nije rečeno tijekom saborske rasprave dana 4. studenoga 2016. godine vidljivo je i iz transkripta ove rasprave koji je svima dostupan na stranicama Sabora. Iz navedenog proizlazi da je Udruga Franak u otvorenom pismu iznijela netočnu informaciju, dovodeći time javnost u zabludu u pogledu stručnosti i integriteta jednog dužnosnika HNB-a. K tome, Udruga Franak je netočno prenijela i dio izlaganja viceguvernera Frasa u odnosu na odluku Ustavnog suda od 3. svibnja 2016. godine.

Kada je riječ o javnoj raspravi o pitanjima vezanima uz djelovanje središnje banke, HNB je za tu raspravu uvijek otvoren, no poziva sve dionike te rasprave na odgovorno iznošenje informacija.