Tko donosi odluke o sanaciji kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj nakon što je Hrvatska pristupila jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Tko donosi odluke o sanaciji kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj nakon što je Hrvatska pristupila jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 16.6.2023.

Nakon pridruživanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (Single Resolution Mechanism, SRM) Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board, SRB) postao je izravno odgovorno sanacijsko tijelo za one kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su članice grupe sa sjedištem u bankovnoj uniji, dok je HNB i nadalje ostao izravno odgovorno sanacijsko tijelo za one kreditne institucije koje nisu članice grupe.

U tom smislu, kada se govori o tome tko donosi odluku o sanaciji za pojedinu kreditnu instituciju sa sjedištem u Hrvatskoj, jasno je da SRB donosi odluke o sanaciji za one kreditne institucije za koje je on izravno odgovoran, a HNB donosi odluke o sanaciji ostalih kreditnih institucija. Radi osiguravanja dosljednog primjenjivanja svih pravila rada SRM-a u Hrvatskoj, HNB je dužan prije donošenja odluke o sanaciji neke kreditne institucije za koju je izravno odgovoran, konzultirati se sa SRB-om.

Odluka o otvaranju sanacije nad određenom kreditnom institucijom koja posluje na teritoriju Hrvatske, ali za koju je SRB izravno nadležan, donosi se na izvršnoj sjednici SRB-a (na kojoj sudjeluje predstavnik HNB-a), ako Europska središnja banka utvrdi da:

  • kreditna institucija propada ili je izgledno da će propasti
  • ne postoje nadzorne mjere ili mjere privatnog sektora kojima bi se banka sanirala do razine održivosti u razumnom razdoblju i
  • sanacija je nužna u javnom interesu, tj. ciljevi sanacije ne bi se ispunili u jednakoj mjeri kada bi se banka likvidirala u okviru redovnog postupka u slučaju insolventnosti.