Sudjelujte u anketi ESB-a o temama za novu seriju euronovčanica

Objavljeno: 10.7.2023.
Sudjelujte u anketi ESB-a o temama za novu seriju euronovčanica

Europska središnja banka (ESB) krajem 2021. pokrenula je proces razvoja nove serije novčanica. Pripreme za redizajn započele su istraživanjem kroz fokus‑skupine putem kojih su u cijelom europodručju, uključivo i Hrvatsku, prikupljena mišljenja građana o mogućim temama za buduće euronovčanice. Potom je savjetodavna skupina zadužena za odabir tema, koju čini po jedan stručnjak iz svake države europodručja, dostavio Upravnom vijeću ESB‑a uži izbor novih tema o kojima će se u anketi izjasniti građanke i građani Eurozone.

Anketa će biti otvorena od 10. srpnja do 31. kolovoza 2023., a teme o kojima će građani glasati su: Budućnost pripada vama, Europska kultura, Europske vrijednosti u prirodi, Naša Europa i mi, Ptice: slobodne, izdržljive, inspirativne, Rijeke: vodotoci života u Europi i Ruke: zajedno gradimo Europu.

Anketa je dostupna na poveznici.

Osim online ankete, ESB će provesti i istraživanje na reprezentativnom uzorku stanovnika europodručja. Upravno vijeće ESB-a trebalo bi odabrati buduću temu do 2024. Uslijedit će natječaj za dizajn novih novčanica, nakon čega će se ESB iznova savjetovati s javnošću te će konačnu odluku donijeti Upravno vijeće.

Više o temama i anketi: Priopćenje Europske središnje banke