Što HNB može učiniti za potrošače – korisnike kreditnih institucija?

Objavljeno: 13.12.2018.
Što HNB može učiniti za potrošače – korisnike kreditnih institucija?

"Kontinuiranim aktivnostima usmjerenima na kvalitetniju zaštitu potrošača, korisnika bankovnih i financijskih usluga, korisnika platnih usluga kao i imatelja elektroničkog novca pridonosimo očuvanju i jačanju povjerenja u financijski sustav sa svrhom unaprjeđenja i održavanja njegove stabilnosti", istaknuo je Bojan Fras, viceguverner Hrvatske narodne banke, na skupu Međuresorni dijalog za unaprjeđenje politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj održanom 12. prosinca 2018. u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Zaštita potrošača još uvijek je relativno novo područje središnjeg bankarstva koje se posebno počelo aktualizirati nakon velike financijske krize 2008., te je tako 2011. godine u Hrvatskoj narodnoj banci osnovan poseban organizacijski dio za praćenje zaštite potrošača, rekao je viceguverner Fras. Unatoč tome, aktivnosti koje HNB provodi u vezi sa zaštitom potrošača brojne su te uključuju i one koje neposredno proizlaze iz zakonom propisanih nadležnosti HNB-a i one koje nisu posebno propisane, ali su komplementarne funkciji i ulozi HNB-a kao središnje banke.

Govoreći o aktivnostima Hrvatske narodne banke koje proizlaze iz zakonskog mandata, viceguverner Fras istaknuo je da HNB provodi nadzorne aktivnosti kreditnih institucija, što uključuje provjeru pridržavaju li se one internih akata, ugovora s potrošačima, zakona i podzakonskih akata, a, ako njihove prakse odstupaju, poduzimaju se odgovarajuće mjere. U zakonske nadležnosti spada i postupanje po prigovorima potrošača, a po svakom se prigovoru bez iznimke postupa, odnosno provodi odgovarajući postupak. Tako je do mjeseca studenoga ove godine zaprimljeno 630 prigovora potrošača, što je više nego prethodne godine kada je taj broj bio 604, dok je najviše primljenih prigovora bilo 2015. (njih 2605) i 2016. (1370 prigovora) zbog konverzije kredita u švicarskim francima.

Hrvatska narodna banka također provodi ispitivanja praksi pružatelja usluga, ali i unaprjeđenje regulatornog okvira te je u posljednje dvije godine, između ostalog, doneseno pet zakona kojima je unaprijeđen regulatorni okvir zaštite potrošača iz nadležnosti središnje banke. Središnja banka donosi i preporuke poput Preporuke za ublažavanje kamatnoga i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača koja je donesena prošle godine te objavljuje informacije, pojašnjenja i odgovore na česta pitanja, kao i upozorenja potrošačima na internetskim stranicama HNB-a.

Viceguverner Fras istaknuo je da je jedna od aktivnosti koju provodi središnja banka i povećanje transparentnosti usluga, među koje spada i informativna lista ponude kredita potrošačima i usporedba bankovnih naknada za najčešće korištene platne usluge koje su, osim na internetskoj stranici HNB-a, dostupne i na mobilnoj aplikaciji mHNB. Istaknuo je da Hrvatska narodna banka ima dugu tradiciju održavanja financijskih i ekonomskih edukacija te poseban naglasak s tim u vezi stavlja na edukaciju mladih, učenika osnovnih i srednjih škola koji će se tek susresti s donošenjem financijskih odluka. U protekle dvije godine više od pet tisuća polaznika prisustvovalo je predavanjima u HNB-u; u 2018. godini, do kraja studenoga, HNB je održao financijsku edukaciju za 1056 polaznika, dok je istovremeno 1817 učenika i studenata bilo na predavanjima o temama iz djelokruga središnje banke. U 2017. godini Hrvatska narodna banka educirala je ukupno 2679 polaznika, od toga je njih 909 odslušalo predavanja iz financijske pismenosti.

Osim intenziviranja aktivnosti financijske edukacije, ubuduće posebnu pozornost treba posvetiti uravnoteženom pristupu daljnjoj dogradnji regulatornog okvira kako se njome ne bi smanjila dostupnost bankovnih proizvoda i usluga potrošačima. Također, kako su potencijali zaštite potrošača u obliku novih propisa u posljednjih nekoliko godina već znatno iskorišteni, posebnu pozornost treba posvetiti podizanju svijesti o potrebi pravovremenog informiranja kao i o odgovornosti potrošača za vlastite izbore i postupke. Viceguverner Fras najavio je i da će se Hrvatska narodna banka koristiti kanalima edukacije koji još nisu dovoljno afirmirani u sklopu središnje banke, kao što su videomaterijali, animacije o temama iz financijske pismenosti, a naglasio je i potrebu da se programi sustavne financijske edukacije uključe u obrazovne kurikule. S tim u vezi napomenuo je programe edukacije edukatora, s kojima je HNB već započeo.

Uz viceguvernera HNB-a Bojana Frasa, aktivnosti svojih institucija na području zaštite potrošača predstavili su i Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, Monika Udovičić, pomoćnica ministra turizma, Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja, Tomislav Ridzak, član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Miran Gosta, ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kao i brojni predstavnici civilnog društva za zaštitu prava potrošača u Hrvatskoj.

Skup je otvorila državna tajnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš Žigman naglasivši važnost međuresorne suradnje u području zaštite potrošača te predstavila aktivnosti koje ministarstvo provodi u suradnji s drugim ministarstvima, regulatornim tijelima, agencijama i udrugama.