Stečena znanja o financijama treba i primijeniti

Objavljeno: 28.9.2018.
Stečena znanja o financijama treba i primijeniti

Na međunarodnom skupu Global Business Conference, koji se održava u Dubrovniku, viceguverner Hrvatske narodne banke Roman Šubić predstavio je danas zaključke znanstvenog rada o financijskoj pismenosti i financijskom ponašanju studentske populacije. Zaključci se temelje na rezultatima anketnog istraživanja provedenog na uzorku od petstotinjak studenata dvaju hrvatskih sveučilišta, kojim se željelo ustanoviti čimbenike s najvećim utjecajem na upravljanje osobnim financijama kod studentske populacije, odnosno doznati koliko učestalost informiranja o financijskim temama i percepcija rizika utječu na donošenje financijskih odluka u svakodnevici. Prethodna istraživanja, uključujući istraživanje mjerenja financijske pismenosti na nacionalnoj razini koje je HNB u suradnji s Hanfom proveo 2015. godine, ukazala su, naime, na to da su upravo mladi najugroženija skupina s aspekta financijskog ponašanja.

Učestalost informiranja o financijskim temama i percepcija rizika znatno utječu na donošenje financijskih odluka, pokazalo je predstavljeno istraživanje. U skladu s očekivanjima veća učestalost informiranja zabilježena je kod polaznika ekonomskih studija nego kod polaznika neekonomskih studija. Dok se kod studenata ekonomskih studija učestalost informiranja najčešće svodi na tjednu razinu, gotovo polovina studenata neekonomskih studija o ekonomskim se temama informira rijetko ili gotovo nikad. Također, anketno istraživanje pokazalo je da se o financijskim temama češće informiraju studenti, a da studentice imaju konzervativniji pristup ulaganjima, odnosno preferiraju umjerenije rizike. 

Ovo istraživanje financijske pismenosti studentske populacije nadovezuje se na aktivnosti koje hrvatska središnja banka niz godina poduzima s ciljem poboljšavanja financijske pismenosti učenika i studenata. Važnost ulaganja u obrazovanje, u ovom slučaju u financijsku pismenost, jedna je od glavnih zadaća edukacija koje se održavaju u HNB-u. Međutim, osim stjecanja znanja, ključna je i njegova primjena, kako bi se financijsko ponašanje postupno mijenjalo, odnosno poboljšavalo – naglasio je viceguverner Šubić u izlaganju.