Smanjena obvezna pričuva banaka sa 17 na 14 posto

Objavljeno: 20.11.2008.

Odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke stopa obvezne pričuve banaka smanjuje se sa 17 na 14 posto, čime se bankovnom sustavu osigurava dodatna likvidnost od oko 8,4 milijarde kuna (5,9 milijardi kuna u kunskom i 2,5 milijardi kuna u deviznom dijelu obvezne pričuve). Odluka je donijeta na današnjoj telefonskoj sjednici, kako bi se mogla primijeniti već kod sljedećeg obračuna obvezne pričuve koji slijedi 10. prosinca.

Na taj se način, u uvjetima otežanog poslovanja financijskog tržišta pogođenog svjetskom krizom, poboljšava likvidnost i malih i velikih banaka, te omogućuje lakše financiranje potreba države na domaćem tržištu, bez istiskivanja gospodarskih subjekata s izvora kreditiranja. Donijeta odluka ujedno je i daljnji korak u ostvarivanju dugoročnijeg postupnog smanjivanja obvezne pričuve u procesu prilagodbe novčane politike standardima Europske unije.

Hrvatska narodna banka očekuje da će svi akteri o kojima ovisi racionalnost uporabe ovom odlukom oslobođenih sredstava svojim odlukama i postupanjem pridonijeti da se ova dodatna likvidnost upotrijebi za stabiliziranje prilika u financijskom sustavu i gospodarstvu, što neizostavno podrazumijeva očuvanje stabilnosti tečaja i smanjivanje oscilacija kamatnih stopa na novčanom tržištu.

Uz te pretpostavke, središnja banka imat će dovoljno prostora za daljnje održavanje potrebne razine likvidnosti i očuvanje makroekonomske stabilnosti uobičajenim instrumentarijem novčane politike (operacijama na otvorenom tržištu, a po potrebi i intervencijama na deviznom tržištu).