Savjet HNB-a: Nastavljen trend pada udjela loših kredita u ukupnim kreditima banaka

Objavljeno: 26.1.2022.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici raspravljao o tekućim gospodarskim i financijskim kretanjima te je donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Ukupna imovina kreditnih institucija povećala se na kraju trećeg tromjesečja 2021. u odnosu na kraj 2020. za 30,5 milijarda kuna (6,6%) i iznosila je 493 milijarde kuna. U imovini kreditnih institucija najviše su porasli krediti i predujmovi. Nastavio se i zamjetan rast novčanih sredstava.

Pod utjecajem povećanja tih stavki i zahvaljujući daljnjem smanjenju neprihodonosnih kredita nefinancijskih društava nastavio se trend poboljšavanja kvalitete ukupne izloženosti i pad udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 5,4% na 4,7%. NPL-ovi su porasli u portfelju kredita kućanstvima, no nova kreditna aktivnost amortizirala je taj rast, pa se udio NPL-ova zadržao na 7,1% u sektoru kućanstava. I nadalje je povišen udio kredita kod kojih je utvrđen znatan porast kreditnog rizika, ali još nisu u statusu neispunjavanja obveza (takozvana faza 2.).

U prvih devet mjeseci 2021. kreditne institucije iskazale su tekuću dobit u iznosu od 4,0 milijarde kuna, što je za 1,5 milijarda kuna (59,3%) više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Na porast dobiti najviše je utjecala zamjetno niža razina troškova umanjenja vrijednosti za kreditne gubitke, a u manjoj mjeri i povećanje neto prihoda iz poslovanja. Pokazatelji profitabilnosti time su porasli u odnosu na usporedivo razdoblje – prinos na imovinu (ROA) povećao se s 0,8% na 1,1%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 5,5% na 8,3%. Sve kreditne institucije iskazale su dobit.

Rast visokolikvidne imovine dodatno je povećao likvidnost sustava, a LCR je iznosio 206,9%. Izostanak rizičnijih ulaganja i očuvana razina ukupnoga kapitala zadržali su pokazatelje kapitaliziranosti na vrlo visokim razinama – stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 25,6%.

Savjet HNB-a dao je Nadzornom odboru PBZ stambene štedionice d.d. suglasnost za imenovanje Branimira Čosića predsjednikom uprave PBZ stambene štedionice d.d. te za imenovanje Dražena Klarića članom uprave PBZ stambene štedionice d.d. Jednako tako, Savjet je dao Nadzornom odboru Agram banke suglasnost za imenovanje Borisa Zadre predsjednikom uprave Agram Banke d.d. te za imenovanje Nataše Jakić Felić članicom uprave Agram banke d.d.

Savjet HNB-a donio je i Odluku o pokretanju postupka prisilne likvidacije nad Internet Mobile Bank d.d. u likvidaciji.

Uz to, Savjet HNB-a donio je Odluku o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2022.".