Savjet HNB-a: HNB SNIZIO KAMATNE STOPE

Objavljeno: 20.10.2015.

Odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke snižene su kamatne stope HNB-a, i to kamatna stopa na lombardne kredite sa 5 na 2,5 posto godišnje, a eskontna stopa sa 7 na 3 posto godišnje. Mijenja se i kamatna stopa na kratkoročni kredit za likvidnost - smanjuje se s 5,5 na 3,5 posto za korištenje kredita do tri mjeseca, odnosno sa 6 na 4 posto za korištenje kredita dulje od tri mjeseca, kao i stopa za izračun naknada za nedovoljno izdvojeni i neodržavani iznos obvezne pričuve - smanjuje se s 12 na 8 posto. Ovime Hrvatska narodna banka, u okviru politike osiguravanja zadovoljavajuće likvidnosti u bankovnom sustavu i održavanja stabilnosti tečaja, želi ograničiti pritiske na porast kamatnih stopa na novčanom tržištu i slabljenje tečaja kune koji se očekuju zbog povećane potražnje za kunskom likvidnošću izazvane provedbom konverzije kredita u švicarskom franku prema nedavno donesenom Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju. U istom kontekstu smanjena je i eskontna stopa koja nema značajniji izravni utjecaj na domaća novčana kretanja, a više se ne koristi ni za izračun zakonske zatezne kamatne stope, već oslikava ukupno smanjivanje tržišnih kamatnih stopa.

U razdoblju od početka siječnja do sredine listopada 2015. prosječna kamatna stopa na kunskom prekonoćnom međubankovnom tržištu iznosila je 0,47%. Istodobno, banke su sredstva ukupno plasirale po prosječnoj prekonoćnoj stopi od 0,5%, a primale depozite po stopi od 0,34%.

Osim toga, na današnjoj sjednici Savjet HNB-a razmotrio je najnovije gospodarske i novčane pokazatelje, izvješća o financijskom poslovanju središnje banke u prvom ovogodišnjem polugodištu, kao i izvješće o stanju u bankovnom sustavu u drugom tromjesečju 2015. godine. Također, Savjet HNB-a usvojio je revidiranu monetarnu projekciju za razdoblje od 2015. do 2017. godine, kao i Plan izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2016. godini. 

Savjet HNB-a donio je danas još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti: Primorska banka d.d. Rijeka dobila je odobrenje za izdavanje elektroničkog novca, odnosno MasterCard prepaid kartice, Karlovačkoj banci d.d. Karlovac odobreno je pripajanje društva Haustus gradnja d.o.o. Karlovac i Baldekin d.o.o. Karlovac, a prihvaćen je i prijedlog nadzornog odbora Sberbank d.d., Zagreb da i u sljedećem mandatu član uprave te banke bude Dubravko-Ante Mlikotić.