Revidirane smjernice o izvješćivanju o značajnim incidentima u skladu s Direktivom PSD2 – stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Objavljeno: 23.12.2021.

Pretraživanje regulative