Promjene u podacima monetarne i financijske statistike zbog primjene Uredbe o novčanim fondovima (EU 2017/1131) i utjecaj na kompilaciju podataka monetarne i financijske statistike

Objavljeno: 30.4.2019.

Zbog primjene Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima, objava podataka o statistici monetarnih i financijskih institucija (tablice Statističkog pregleda A1-D12 i E) sa stanjem na dan 31. ožujka 2019. donosi promjenu u smislu resektorizacije onih novčanih fondova koji se nisu uskladili s navedenom Uredbom (odnosno više ne odgovaraju definiciji novčanog fonda) iz sektora monetarnih financijskih institucija u sektor investicijskih fondova osim novčanih fondova.

U srpnju 2018. započela je primjena navedene Uredbe, koja je donijela važne promjene u poslovanju novčanih investicijskih fondova. Ovom Uredbom propisani su dodatni i stroži zahtjevi za novčane fondove, ponajprije u odnosu na: investicijsku politiku i vrednovanje imovine, likvidnost i diversifikaciju ulaganja.

Novčani fondovi u Republici Hrvatskoj, a što je u skladu s Uredbom Europske središnje banke ESB/2013/33 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija, dio su izvještajne populacije drugih monetarnih financijskih institucija, a postupanje po Uredbi društvima za upravljanje novčanim fondovima dalo je dvije mogućnosti: 1) uskladiti poslovanje fonda s Uredbom i nastaviti poslovati kao novčani fond ili 2) nastaviti poslovanje fonda u kategoriji kratkoročnih obvezničkih fondova.

U oba slučaja društvo je moralo dobiti odgovarajuće odobrenje Hanfe. Samo je jedno društvo za upravljanje ishodilo odobrenje Hanfe za nastavak poslovanja jednog fonda u okviru kategorije novčanih fondova. Novčani fondovi (S.123) koji nisu nastavili poslovanje kao novčani fondovi reklasificirani su u sektor Investicijski fondovi osim novčanih (S.124).