Prilagodba ključa za upis kapitala ESB-a i doprinos koji je uplatila središnja banka Latvije

Objavljeno: 1.1.2014.
-