Povezanost troška usklađenosti i razine neusklađenosti – kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i propisi o informacijskim sustavima

Objavljeno: 25.1.2022.
Publikacija Istraživanja
Broj I-68
Autor Slaven Smojver, Neven Vrček
Datum Siječanj 2022.
JEL G21, G28, D71, K23
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

usklađenost, trošak, banke, nadzor

Teorija racionalnog izbora predviđa da organizacija odlučuje racionalno, odnosno da odluke – pa tako i odluke o usklađenosti s propisima – donosi proračunato, prema vlastitoj procjeni toga koja će joj akcija donijeti maksimalnu korist. U sklopu te procjene organizacija procjenjuje troškove i eventualne koristi postizanja usklađenosti, kaznu i vjerojatnost kažnjavanja te donosi odluku o tome hoće li se i u kojoj mjeri uskladiti s propisima. Iz toga proizlazi da troškovi usklađenosti imaju bitan, ako ne i ključan utjecaj na usklađenost organizacije s propisima.

Provedenim istraživanjem provjerena je povezanost kršenja odredaba s resursnom zahtjevnošću njihova ispunjavanja na empirijskim podacima o usklađenosti kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj sa svim odredbama “Odluke o primjerenom upravljanju informacijskim sustavom”. Istraživanje je pokazalo da između resursne zahtjevnosti ispunjavanja regulatornih odredaba i razine kršenja tih odredaba postoji visoka pozitivna korelacija (r > 0,7; ρ > 0,7).

Rezultate istraživanja moguće je primijeniti na prilagodbu postojećih i razvoj novih strategija nadzora usklađenosti, s ciljem povećanja efikasnosti nadzora i smanjenja ukupnog broja neusklađenosti u sustavu.