Povećana pričuva za inozemno zaduživanje

Objavljeno: 14.7.2004.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, na sjednici održanoj pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovije gospodarske i novčane pokazatelje, kao i informaciju o stanju u bankovnom sustavu u prvom ovogodišnjem tromjesečju i o osnovnim pokazateljima koncentracije u tom sustavu, te donio odluku o graničnoj obveznoj pričuvi čiji je cilj usporavanje izravnog i posrednog inozemnog zaduživanja banaka.

Odlukom o graničnoj obveznoj pričuvi uvodi se obveza banaka da izdvajaju 24 posto od neto prirasta svoje inozemne pasive u odnosu na stanje u lipnju ove godine, te da sveukupnu takvu pričuvu polažu na poseban račun u središnjoj banci kao beskamatni devizni depozit na neodređeni rok. U osnovicu za obračun granične obvezne pričuve uračunavat će se rast deviznih i kunskih izvora sredstava od nerezidenata i od pravnih osoba u posebnom odnosu s bankom.

Donošenje takve odluke potaknuto je podacima da je ukupni inozemni dug tijekom prvih pet mjeseci ove godine povećan za oko 1,93 milijarde eura, dosegavši iznos od 20,8 milijardi eura ili 25,4 milijarde dolara. Zaustavljanje duga uvršteno je kao ključni cilj i u Memorandum o gospodarskoj i novčanoj politici, što su ga hrvatska Vlada i središnja banka usuglasile s Međunarodnim monetarnim fondom kao podlogu za novi stand-by aranžmana, prihvaćanje kojega se u ovoj međunarodnoj financijskoj instituciji očekuje u prvom tjednu sljedećeg mjeseca.

Na sjednici Savjeta HNB-a zaključeno je da će Hrvatska narodna banka poduzeti i daljnje mjere ukoliko danas usvojena odluka ne poluči zadovoljavajući učinak u stabiliziranju inozemne zaduženosti na dosegnutoj razini udjela u bruto domaćem proizvodu. Pritom je, međutim, naglašeno da će rezultat monetarnih mjera biti trajnije održiv samo uz sukladno djelovanje fiskalne i ukupne gospodarske politike, napose na smanjivanju proračunskog i platnobilančnog deficita.

Na ovoj sjednici date su i suglasnosti na prijedloge više nadzornih odbora banaka za imenovanje novih ili još jedan mandat sadašnjih predsjednika ili članova uprava u tim bankama. Savjet HNB-a suglasio se da Ivan Filipović bude predsjednik a Ivo Krolo član uprave Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split, Josip Šeremet predsjednik a Marinko Benić član uprave Brodske Posavske banke d.d. Slavonski Brod, Krešimir Leko član uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Željko Jakuš član uprave Kreditne banke d.d. Zagreb, Andrea Zemljić-Modronja članica uprave Požeške banke d.d. Požega, Gabriele Pace član uprave Privredne banke d.d. Zagreb, Zdenko Adrović predsjednik i Lovorka Penavić članica uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.