Oprezno s kreditima putem interneta

Objavljeno: 30.9.2016.

Potaknuta upitima građana vezanima uz poslovanje Ferratum banke (Ferratum Bank plc) u Republici Hrvatskoj Hrvatska narodna banka smatra potrebnim ukazati na sljedeće:

Ferratum banka je temeljem ovlaštenja nadležnog tijela Republike Malte ovlaštena pružati bankovne usluge, kako u matičnoj državi, tj. Malti, tako i neposredno na području ostalih država članica Europske unije, a time i na području RH. Istovremeno, temeljem važećih propisa RH i EU, Hrvatska narodna banka ne daje odobrenja za rad niti prudencijalno nadzire poslovanje kreditnih institucija iz drugih država članica EU koje neposredno pružaju usluge u RH - nadzor njihovog poslovanja obavljaju nadležna tijela država članica koja su im izdala odobrenje za rad.

Da pojasnimo: kreditna institucija iz druge države članice Europske unije koja je ovlaštena pružati usluge u matičnoj državi, može ih pružati i u Hrvatskoj, osnivanjem podružnice ili neposredno, i to od dana kada Hrvatska narodna banka (HNB) od nadležnoga tijela države članice primi obavijest o tome. Propisano je to Zakonom o kreditnim institucijama, kojim je u hrvatski pravni okvir prenesena Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća, čime je osigurana sloboda pružanja uzajamno priznatih usluga u Europskoj uniji. Popis tih banaka dostupan je na internetskoj stranici HNB-a. Ukoliko je riječ o banci iz EU koja svoje usluge pruža putem interneta, pružanje usluga hrvatskim građanima ne zahtijeva niti prethodnu obavijest Hrvatskoj narodnoj banci.

Kod sklapanja ugovora s takvim institucijama klijenti moraju uzeti u obzir da Hrvatska narodna banka ne može osigurati praćenje zaštite potrošača na razini na kojoj to čini za klijente domaćih kreditnih institucija kojima je izdala odobrenje za rad i čije poslovanje nadzire. Za kreditne institucije iz drugih članica EU mogu, naime, sukladno propisima matične države u kojoj imaju odobrenje za rad, važiti drugačija pravila poslovanja.

Imajući u vidu navedeno, važno je da se građani koji namjeravaju koristiti usluge, odnosno započeti poslovati s nekom od kreditnih institucija iz drugih članica EU koje pružaju usluge u RH, pa i putem interneta, prethodno detaljno informiraju da bi se upoznali s načelima otvorenog europskog tržišta financijskih usluga. Svakako sugeriramo i da, kao i kod sklapanja bilo kojeg drugog ugovora, a prije donošenja konačne odluke, vrlo pažljivo prouče sve dostupne informacije i konkretnu dokumentaciju o ponuđenim proizvodima i uslugama. Po potrebi mogu konzultirati i stručnjake da bi u potpunosti razumjeli sva prava i obveze koje bi preuzeli ugovaranjem konkretnog proizvoda ili usluge.