Olakšano upravljanje likvidnošću

Objavljeno: 9.11.2005.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, te prihvatio izmjene u nekoliko provedbenih odluka s ciljem lakšeg upravljanja likvidnošću i efikasnijeg odvijanja operacija na otvorenom tržištu, te ujednačenije kretanja prekonoćne kamatne stope na međubankarskom tržištu.
U sklopu tih izmjena kamatna stopa koju središnja banka naplaćuje za korištenje lombardnih kredita smanjuje se sa 9,5 na 7,5 posto, u obračun osnovice i održavanje obvezne pričuve i granične obvezne pričuve uključuju se i neradni dani, a izdvajanje više neće biti na određeni datum (dosad osmi dan u mjesecu) već druge srijede u mjesecu, na dan održavanja redovitih obratnih repo-aukcija središnje banke.
Savjet HNB-a na ovoj je sjednici dao i suglasnost tvrtki Agrokor d.d. Zagreb da poveća svoj udjel u temeljnom kapitalu Kreditne banke d.d. Zagreb s dosadašnjih 57,15 posto na više od 75 posto. Štedbanka d.d. Zagreb dobila je suglasnost da članom uprave te banke bude imenovan Christian Panjol-Tuflija.