Održan Susret guvernera regije

Objavljeno: 5.4.2023.
Održan Susret guvernera regije
Velimir Šonje (moderator), Senad Softić, Radoje Žugić, Anita Angelovska Bežoska, Boštjan Vasle, Boris Vujčić i Saša Drezgić te za govornicom Vedran Šošić
Izvor: EFRI

Hrvatska narodna banka danas je u Rijeci organizirala Susret guvernera regije u sklopu kojeg je, u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, održan i okrugli stol guvernera "Monetarne politike i mala otvorena gospodarstva u vrtlogu visoke inflacije".

Sudionici panela – Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, Anita Angelovska Bežoska, guvernerka Narodne banke Sjeverne Makedonije, Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije i Radoje Žugić, guverner Centralne banke Crne Gore te Saša Drezgić, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci – raspravljali su o aktualnim temama i monetarnim politikama regionalnih središnjih banaka. 

Guverneri su, na osnovi iskustava svojih zemalja, razmatrali monetarnu politiku u uvjetima rasta inflacije te manevarski prostor koji središnje banke malih otvorenih gospodarstava imaju u slučaju globalnih inflatornih šokova. Rasprava se odnosila i na utjecaj monetarne politike Europske središnje banke i prijenos rastućih kamatnih stopa na kamatne stope država izvan europodručja, a guverneri Hrvatske i Slovenije iznijeli su iskustva članstva u europodručju i  procesa prelaska na euro.

Nakon panela guverneri su odgovarali na pitanja studenata i gospodarstvenika koji su prisustvovali skupu.
Uvodne govore održali su Saša Drezgić, dekan Ekonomskog fakulteta i Vedran Šošić, glavni ekonomist Hrvatske narodne banke.