Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

Objavljeno: 28.11.2016. Ažurirano: 31.12.2020.

Pretraživanje regulative