Odluke o monetarnoj politici

Objavljeno: 7.3.2024.

Upravno vijeće danas je odlučilo da će tri ključne kamatne stope ESB‑a ostati nepromijenjene. Inflacija se dodatno smanjila od posljednjeg sastanka Upravnog vijeća, koji je održan u siječnju. U najnovijim projekcijama stručnjaka ESB‑a inflacija je revidirana naniže, i to posebno za 2024., uglavnom zbog manjeg doprinosa cijena energije. Stručnjaci ESB‑a sada predviđaju da će inflacija prosječno iznositi 2.3 % u 2024., 2,0 % u 2025. i 1,9 % u 2026. Revidirane su naniže i projekcije inflacije bez energije i hrane: prosječna stopa za 2024. iznosi 2,6 %, za 2025. 2,1 % te za 2026. 2,0 %. Premda su se mjere temeljne inflacije većinom dodatno smanjile, domaći cjenovni pritisci i dalje su snažni, djelomično zbog snažnog rasta plaća. Uvjeti financiranja restriktivni su a prethodna povećanja kamatnih stopa i dalje nepovoljno utječu na potražnju, što pridonosi smanjenju inflacije. Stručnjaci ESB‑a revidirali su projekciju gospodarskog rasta za 2024. naniže, i to na 0,6 %. Očekuje se da će gospodarska aktivnost u kratkoročnom razdoblju ostati slaba. Stručnjaci ESB‑a očekuju da će gospodarska aktivnost potom jačati i rasti po stopi od 1,5 % u 2025. i 1,6 % u 2026., čemu će na početku pridonijeti potrošnja a poslije i ulaganje.

Upravno vijeće odlučno se zalaže za skori povratak inflacije na njegov srednjoročni cilj od 2 %. Na temelju svoje sadašnje procjene Upravno vijeće smatra da su ključne kamatne stope ESB‑a na razinama na kojima će, zadržane dovoljno dugo, dati znatan doprinos postizanju tog cilja. Upravno vijeće budućim će odlukama određivati razine ključnih kamatnih stopa koje će biti dovoljno restriktivne onoliko dugo koliko to bude potrebno.

Pri određivanju odgovarajuće razine restriktivnosti i trajanja restriktivne monetarne politike Upravno vijeće nastavit će primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Naime, odluke Upravnog vijeća o kamatnim stopama ovisit će o njegovoj ocjeni inflacijskih izgleda na temelju novih gospodarskih i financijskih podataka, dinamici temeljne inflacije i jačini transmisije monetarne politike.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Ključne kamatne stope ESB‑a ostat će nepromijenjene: kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosi 4,50 %, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 4,75 % a kamatna stopa na novčani depozit 4,00 %.

Program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije

Portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) smanjuje se umjerenom i predvidljivom dinamikom jer Eurosustav više ne reinvestira glavnice dospjelih vrijednosnih papira.

Upravno vijeće namjerava u prvoj polovici 2024. i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu hitnog programa kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP). U drugoj polovici godine namjerava mjesečno smanjivati portfelj PEPP‑a za prosječno 7,5 mlrd. EUR. Upravno vijeće namjerava obustaviti reinvestiranje u sklopu PEPP‑a na kraju 2024.

Upravno vijeće i dalje će, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati dospjele iznose u portfelju PEPP‑a.

Operacije refinanciranja

Kako banke budu otplaćivale iznose pozajmljene u sklopu ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja i otplate pozajmljenih iznosa stajalištu monetarne politike.

***

Upravno vijeće spremno je prilagoditi sve instrumente u okviru svojih ovlasti kako bi se inflacija u srednjoročnom razdoblju vratila na ciljnu razinu od 2 % i kako bi se očuvala neometana transmisija monetarne politike. Nadalje, Upravnom vijeću na raspolaganju je instrument zaštite transmisije, kojim može odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja radi djelotvornijeg ispunjavanja zadaće održavanja stabilnosti cijena.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

Izjava o monetarnoj politici dostupna je na stranicama Europske središnje banke.