Odbor za suradnju HNB-a i Ministarstva financija

Objavljeno: 12.9.2000.

Odbor za suradnju Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija danas se ponovo sastao da bi razmotrio aktualna pitanja iz nadležnosti ovih dviju institucija, o čijem usklađivanju ovisi uspješnost ostvarivanja određenih ciljeva monetarne i fiskalne politike.

Pritom je osobita pozornost posvećena načinu izmirivanja većih proračunskih obveza iz deviznog priljeva što ga Ministarstvo financija očekuje u narednom razdoblju temeljem sindiciranog inozemnog kredita, od kojega bi u prvoj fazi bilo povučeno 250 milijuna dolara, a do kraja godine i ostatak do ukupno oko 400 milijuna dolara. S osobitim zadovoljstvom konstatirano je da predviđeni način korištenja tog kredita ne zahtijeva povećane intervencije središnje banke, te konverziju deviza u iznosu koji bi poremetio planirane rokove i pripremani opseg promjena u instrumentariju novčane politike, o kojima bi Savjet HNB trebao raspravljati već na svojoj sljedećoj sjednici.

Ovom prigodom posebno je razmotreno i napredovanje onih poslova, koji ulaze u pripreme za nastavak razgovora s Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu. To se odnosi u prvom redu na projekte usklađivanja mirovina i izmirivanja obveza prema vlasnicima osiguranih štednih uloga u bankama nad kojima je pokrenut stečajni postupak, kao i na način praćenja i reguliranja kretanja plaća u javnom sektoru. Predstavnici Ministarstva financija izvijestili su da će, prema njihovim procjenama, ključna pitanja u tim područjima biti u dovoljnoj mjeri razjašnjena tijekom nekoliko sljedećih tjedana, tako da bi dolazak Misije MMF-a u našu zemlju mogao uslijediti potkraj sljedećeg mjeseca.