Odabrane teme primijenjene ekonometrije: Uvod u analizu vremenskih nizova

Objavljeno: 24.3.2023.
Publikacija Ostale publikacije
Autor Tihana Škrinjarić
Datum Ožujak 2023.
Dodatak R računalni kodovi