Objava statističkih podataka o depozitima i kreditima kreditnih institucija za rujan 2023. godine

Objavljeno: 31.10.2023.

Sažetak:

  • Na kraju rujna 2023. depoziti kućanstava iznosili su 37,8 mlrd. eura, nefinancijskih društava 16,6 mlrd. eura, a opće države 5,0 mlrd. eura.
  • U proteklih godinu dana depoziti kućanstava porasli su po stopi od 6,0%.
  • Na kraju rujna 2023. krediti kućanstvima iznosili su 21,3 mlrd. eura, nefinancijskim društvima 14,5 mlrd. eura, a općoj državi 6,7 mlrd. eura.
  • U proteklih godinu dana krediti kućanstvima porasli su po stopi od 8,1% pri čemu je najznačajniji rast stambenih kredita po stopi od 10,0%.

Prema podacima monetarne statistike[1], na kraju rujna 2023. ukupni depoziti domaćih sektora[2] iznosili su 61,2 mlrd. eura. Ukupni depoziti domaćih sektora tijekom trećeg tromjesečja 2023. porasli su za 3,6 mlrd. eura (ili 6,3%), a u odnosu na kraj trećeg tromjesečja 2022. zabilježen je porast od 3,6 mlrd. eura (ili 6,2%). Time je godišnja stopa rasta ukupnih depozita na kraju rujna 2023. ostala ista kao i na kraju lipnja 2023.

Promatrano po sektorima, tijekom trećeg tromjesečja 2023. najveći porast depozita zabilježen je kod nefinancijskih društava za 1,5 mlrd. eura (ili 10,0%) i kućanstava za 1,3 mlrd. eura (ili 3,7%), dok su depoziti opće države porasli za 0,5 mlrd. eura (ili 12,2%).

Na kraju rujna 2023. depoziti kućanstava iznosili su 37,8 mlrd. eura, nefinancijskih društava 16,6 mlrd. eura, a opće države 5,0 mlrd. eura.

Na kraju rujna 2023. prekonoćni depoziti domaćih sektora[3] iznosili su 46,0 mlrd. eura, pri čemu se na kućanstava odnosilo 29,0 mlrd. eura, na nefinancijska društva 12,6 mlrd. eura, a na opću državu 3,6 mlrd. eura. Tijekom trećeg tromjesečja 2023. prekonoćni depoziti kućanstava kod kreditnih institucija porasli za 1,2 mlrd. eura (ili 4,3%), a nefinancijskih društava za 0,4 mlrd. eura (ili 3,5%).

Time se godišnja stopa rasta ukupnih prekonoćnih depozita usporila s 5,0% na kraju lipnja 2023. na 1,5% na kraju rujna 2023. Pritom se ubrzao pad prekonoćnih depozita nefinancijskih društava, koji je započeo u travnju 2023., s godišnjom stopom rasta od -6,7% na kraju lipnja 2023. i -14,1% na kraju rujna 2023., a usporio se rast prekonoćnih depozita kod kućanstava s godišnjom stopom rasta od 14,2% na kraju lipnja 2023. i 11,2% na kraju rujna 2023.

Na kraju rujna 2023. oročeni depoziti domaćih sektora iznosili su 15,2 mlrd. eura, pri čemu su oročeni depoziti kućanstava iznosili 8,8 mlrd. eura, a nefinancijskih društava 4,1 mlrd. eura. Tijekom trećeg tromjesečja 2023. oročeni depoziti nefinancijskih društava porasli su za 1,1 mlrd. eura (ili 36,4%), dok su oročeni depoziti kućanstava samo blago porasli (0,2 mlrd. eura ili 1,8%).

Na godišnjoj razini, ukupni oročeni depoziti ubrzali su rast s 10,2% na kraju lipnja 2023. na 23,4% na kraju rujna 2023. Pritom su oročeni depoziti nefinancijskih društava dodatno ubrzali svoj ionako brzi rast, koji se bilježi od početka 2023., s 200,6% godišnje na kraju lipnja 2023. na 277,8% godišnje na kraju rujna 2023. Istodobno je usporio godišnji pad oročenih depozita kućanstava s -11,0% na kraju lipnja 2023. na -8,2% na kraju rujna 2023.

Na kraju rujna 2023. ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 42,9 mlrd. eura, što je povećanje od 0,8 mlrd. eura (ili 1,9%) u odnosu na kraj drugog tromjesečja 2023. te povećanje od 2,6 mlrd. eura (ili 6,6%) u odnosu na kraj trećeg tromjesečja 2022. Na godišnjoj se razini rast ukupnih kredita domaćim sektorima usporio s 7,2% na kraju lipnja 2023. na 6,6% na kraju rujna 2023.

Promatrano po sektorima, na kraju rujna 2023. krediti kućanstvima iznosili su 21,3 mlrd. eura. Time su krediti kućanstvima tijekom trećeg tromjesečja 2023. porasli za 0,6 mlrd. eura (ili 2,9%), a u odnosu na kraj trećeg tromjesečja 2022. za 1,6 mlrd. eura (ili 8,1%). U tome su, tijekom trećeg tromjesečja 2023. stambeni krediti porasli za 0,4 mlrd. eura (ili 3,5%), a gotovinski nenamjenski krediti za 0,2 mlrd. eura (ili 2,7%), dok su svi ostali krediti kućanstvima porasli za 1,1%.

Na godišnjoj razini, krediti kućanstvima ubrzali su rast sa 6,6% na kraju lipnja 2023. na 8,1% na kraju rujna 2023. što je uzrokovano povećanjem godišnje stope rasta gotovinskih nenamjenskih kredita sa 6,3% na 8,6%, stambenih kredita s 9,3% na 10,0% te ostalih kredita s -1,2% na 0,5%.

Krediti nefinancijskim društvima na kraju rujna 2023. iznosili su 14,5 mlrd. eura te su tijekom trećeg tromjesečja 2023. porasli za 0,1 mlrd. eura (ili 0,9%), a u odnosu na kraj trećeg tromjesečja 2022. porasli su za 1,0 mlrd. eura (ili 7,8%).

Na godišnjoj razini, krediti nefinancijskim društvima usporili su svoj rast s 13,3% na kraju lipnja 2023. na 7,8% na kraju rujna 2023., kao odraz usporavanja rasta kredita za investicije (s 9,6% na 8,1%) i ostalih kredita (s 33,9% na 12,8%), dok su krediti za obrtna sredstva blago ubrzali rast (s 2,6% na 3,1%).

Slika 5. Krediti nefinancijskim društvima

Vremenske serije statističkih podataka: Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija

 


  1. U sklopu monetarne statistike prikazuju se pokazatelji stanja i transakcija financijske imovine i obveza kreditnih institucija. Promjene i stope promjena u Priopćenju iskazane su na osnovi transakcija. Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, reklasifikacija te otpisa kredita.

  2. Domaći sektori u Priopćenju uključuju opću državu, kućanstva, nefinancijska društva, ostale financijske institucije (investicijske fondove osim novčanih fondova, druge financijske posrednike i pomoćne financijske institucije) te osiguravajuća društva i mirovinske fondove.

  3. Prekonoćni depoziti uključuju transakcijske račune (žiro i tekuće), zatim štedne depozite, te s malim udjelom elektronički novac i ograničene depozite.