Obavijest – pružanje platnih usluga i izdavanje elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 6.11.2015. Ažurirano: 6.11.2015.

Hrvatska narodna banka izvješćuje korisnike platnih usluga (potrošače i poslovne subjekte) da na području Republike Hrvatske platne usluge mogu pružati i/ili izdavati elektronički novac institucije kojima je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad ili odobrenje za pružanje platnih usluga i/ili odobrenje za izdavanje elektroničkog novca, kao i institucije iz država članica Europske unije i drugih država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, koje su odobrenje dobile od nadležnih tijela tih država članica.

Međutim, prije započinjanja poslovne aktivnosti vezane uz platne usluge i izdavanje elektroničkog novca na području Republike Hrvatske nužno je ispuniti preduvjete propisane važećim zakonima. Tako u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 133/2009. i 136/2012.), Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 139/2010.) i Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013. i 19/2015.) prekogranično pružanje platnih usluga na području Republike Hrvatske može započeti tek nakon što Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo zaprimi obavijest (notifikaciju) od nadležnog tijela matične države članice o namjeri pružanja platnih usluga i/ili izdavanja elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj.

Platne usluge za koje se, osim ostalih, u praksi EU-a pokazalo da se najčešće pružaju prekogranično jesu usluge prihvata platnih kartica, izdavanja platnih kartica i usluge novčanih pošiljki. Stoga upozoravamo potrošače i poslovne subjekte da pri stupanju u ugovorni odnos s prekograničnim pružateljima platnih usluga, na stranicama HNB-a provjere jesu li oni ispunili sve zakonske uvjete za takvo pružanje usluga u RH.

Institucije za platni promet s područja Europskoga gospodarskog prostora mogu na području Republike Hrvatske pružati platne usluge neposredno, preko podružnice i putem zastupnika.

Institucije za elektronički novac s područja Europskoga gospodarskog prostora mogu na području Republike Hrvatske pružati platne usluge neposredno, preko podružnice i putem zastupnika, a elektronički novac mogu izdavati neposredno i preko podružnice. Ujedno, navedene institucije mogu preko treće fizičke ili pravne osobe obavljati distribuciju i iskup elektroničkog novca, ali ne mogu obavljati izdavanje elektroničkog novca.

Napominjemo da Hrvatska narodna banka na svojim internetskim stranicama vodi evidenciju ovlaštenih institucija iz država članica Europskoga gospodarskog prostora za koje je zaprimila notifikacije te njihovih zastupnika i distributera. Navedena je evidencija dostupna na internetskim stranicama HNB-a u rubrici Notifikacije iz država članica.

Posebno napominjemo da se navedene evidencije objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke s ciljem informiranosti korisnika navedenih usluga odnosno kako bi korisnici bili upoznati s institucijama koje mogu pružati platne usluge i/ili izdavati elektronički novac u Republici Hrvatskoj.