Savjet HNB-a: naznake postupnog gospodarskog oporavka u 2015.

Objavljeno: 15.7.2014.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici raspravljao o najnovijim gospodarskim kretanjima i prognozama, kao i o analizi financijske stabilnosti, te usvojio projekciju monetarne politike za nastupajuće razdoblje.

Na temelju raspoloživih pokazatelja i procjene daljnjih kretanja, očekuje se da će u ovoj godini biti zabilježen pad bruto domaćeg proizvoda oko 0,2%, a u sljedećoj bi mogao uslijediti rast za 0,4%. Kod toga se računa sa daljnjim smanjivanjem osobne potrošnje, te negativnim učinkom smanjivanja deficita u državnoj potrošnji na gospodarsku aktivnost, dok bi pozitivan doprinos oporavku gospodarstva mogao doći od porasta vanjskotrgovinske razmjene i od postupnog pokretanja investicija u sljedećoj godini.

Godišnja promjena cijena u ovoj godini bit će u znaku stagnacije (rast oko 0,1%), pod utjecajem pada cijena sirovina na svjetskom tržištu, povoljnijih vremenskih prilika u zemlji te ukidanja preostalih zaštitnih carina nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a i slabe domaće potražnje. Za sljedeću godinu se predviđa rast potrošačkih cijena oko 1,6%.

Stabilnost tečaja ostaje i nadalje okosnica monetarne politike, s tim da će ona i nadalje biti izrazito ekspanzivna i održavati visoku razinu likvidnosti u sustavu. Program poticanja banaka da financiraju privatna poduzeća novcem od prijevremenog iskupa blagajničkih zapisa ostaje u primjeni. Očekuje se da će potražnja poduzeća za kreditima postupno rasti i u ovoj i u sljedećoj godini (predviđa se rast plasmana oko 2% u ovoj odnosno 2,7% u 2015. godini). Stanovništvo će se i dalje, premda usporeno, nastaviti razduživati (-0,9% u ovoj odnosno -0,6% u sljedećoj godini), a veća potražnja za kreditima i sklonost povećanoj potrošnji može se očekivati tek uz zamjetniji gospodarski rast i povoljnija kretanja na tržištu rada, a time i povećani optimizam potrošača.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a suglasio se i s imenovanjem Zdenka Mataka i Martina Horniga za članove uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Vlaste Žubrinić-Pick predsjednicom uprave Raiffeisen stambene štedionice d.d., Zagreb, te s produženjem mandata Zvonimiru Akrapu kao članu uprave Société Générale - Splitske banke d.d., Split i imenovanjem Monike Céreové članicom uprave Vaba banke d.d., Varaždin.

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb dobila je suglasnost za preuzimanje 100-postotnog vlasničkog udjela u kapitalu Raiffeisen stambene štedionice d.d., Zagreb.