Monetarna politika u veljači ostaje neutralna

Objavljeno: 5.2.1997.

Savjet Narodne banke Hrvatske razmotrio je u srijedu , pod predsjedanjem guvernera dr.Marka Škreba, gospodarska i novčana kretanja u prošloj i u prvom mjesecu ove godine, te utvrdio okvire monetarne politike za veljaču.

Iako su siječanjski pokazatelji cijena iznad uobičajenih u prethodnim mjesecima - cijene na malo porasle su prema prethodnom mjesecu za l posto, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za 0,5 posto, a troškovi života za 1,5 posto - ocijenjeno je da to ne zahtijeva promjene u monetarnoj politici, tako da će ona i u veljači biti neutralna. Naime, ima naznaka da bi se moglo raditi o jednokratnom cjenovnom pomaku, izazvanom uglavnom sezonskim i klimatskim okolnostima. To bi značilo da se radi o pojavi sličnih obilježja kao što su bili i pomaci cijena u dva navrata prošle i dvaput u pretprošloj godini, nakon kojih je slijedilo smirenije kretanje cijena i održana poželjna razina inflacije. Ukoliko bi se, međutim, pažljivim praćenjem daljnjih zbivanja uočila trajnija tendencija oživljavanja cijena, monetarna politika morala bi posegnuti za restriktivnijim mjerama, vodeći računa o svojoj temeljnoj obvezi čuvanja stabilnosti cijena i tečaja, a što se potvrđuje kao ključna pretpostavka zdravog gospodarskog rasta i povećanog zanimanja za izravna inozemna ulaganja. Nema dvojbe da je polučena makroekonomska stabilnost odigrala ključnu ulogu pri dobivanju kreditnog rejtinga triju najznačajnijih međunarodnih agencija, a kojim sve tri Hrvatsku svrstavaju u četrdesetak najpouzdanijih odredišta za ulaganja, što će omogućiti jeftinije pribavljanje kapitala za razvoj nego što je to bilo moguće u proteklom razdoblju.

U procjenjivanju budućih gospodarskih zbivanja ohrabruje i podatak da su u posljednje vrijeme kamatne stope za kreditne plasmane domaćih banaka opet smanjene za oko 1,7 postotnih poena. Tečaj kune i dalje je stabilan, uz neznatne oscilacije. Prema raspoloživim podacima i procjenama, prošlogodišnji deficit tekućeg računa s inozemstvom bit će u planiranim okvirima, a izvoz će, zahvaljujući prosinačkom skoku i međuvalutnim odnosima, zabilježiti bar mali porast u kunskom obračunu.

Na ovoj sjednici Savjet NBH dao je i suglasnost da se za predsjednika uprave Volksbank d.d.Zagreb imenuje Julio Krevelj a za člana uprave te banke Heinrich Angelides, a i za imenovanje Patricka Porchera za člana uprave zagrebačke podružnice francuske banke Societe Generale.