Monetarna politika ostaje neutralna

Objavljeno: 1.10.1997.

Savjet Narodne banke Hrvatske održao je u srijedu svoju 100. sjednicu, pod predsjedanjem guvernera NBH dr. Marka Škreba. Nakon kraćeg osvrta na događanja i promjene tijekom gotovo šestogodišnjeg postojanja samostalne hrvatske središnje banke, o kojima svjedoči i 399 objavljenih odluka kao i 383 akta interne naravi donijetih od početka djelovanja ovoga tijela u veljači 1992. godine, razmotrena su gospodarska i novčana kretanja u proteklom dijelu ove godine i osnovna polazišta monetarne politike za četvrto tromjesečje, polugodišnje izvješće o financijskom poslovanju Narodne banke Hrvatske, kretanje međunarodnih pričuva za prvih osam ovogodišnjih mjeseci i prilagodba nekih odredbi kojima se regulira upravljanje tim pričuvama u cilju što veće sigurnosti, likvidnosti i rentabilnosti.

Novčana kretanja pratila su kretanje ukupne gospodarske aktivnosti, koja je u ovoj godini išla putanjom stabilnog rasta. U svim područjima realnog gospodarstva koja prati statistika zabilježena je viša razina aktivnosti nego u prošloj godini, uz povećanje investicijske potrošnje, ali i povećanje vanjskotrgovinskog i ukupnog deficita na tekućem računu platne bilance. Unatoč porastu monetarnih agregata i zadovoljavajućoj ponudi novca, vrijednost domaće valute ostala je stabilna. Cijene na malo u rujnu su porasle za 0,3 posto prema prethodnom mjesecu, a ukupni devetomjesečni porast prema istom razdoblju prethodne godine iznosi 3,7 posto. Tečaj kune zadržao je stabilnost i u ljetnim mjesecima s povećanom ponudom deviza.

Međunarodne pričuve kojima upravlja središnja banka dosegle su krajem rujna 2,49 milijardi dolara po tekućem tečaju. Mjereno stalnim tečajem s kraja prošle godine sadašnja vrijednost deviznih rezervi iznosila bi 2,68 milijardi dolara. One predstavljaju čak oko 99 posto ukupne aktive Narodne banke Hrvatske, a zarada od plasmana tih sredstava u inozemstvu čini 94 posto ukupnih prihoda što ih je hrvatska središnja banka ostvarila u prvoj polovici ove godine. Intervencije na deviznom tržištu postale su osnovni mehanizam aprimarne emisije, a u proteklom dijelu godine središnja banka provela je 14 aukcija. u kojima je kupila deviza u vrijednosti 341,2 milijuna dolara po tekućem tečaju), a prodala u vrijednosti 78,7 milijuna dolara.

Osobitu pozornost izazivaju pokazatelji o sve jačem rastu kunske štednje, napose oročenih uloga. Dok je u prošloj godini prosječni prirast štednje u domaćoj valuti iznosio 91 milijuna kuna mjesečno, ovogodišnji prosječni mjesečni prirast dosiže 200 milijuna kuna. Povoljan je i pokazatelj o kretanju kamatnih stopa. U kolovozu je prosječna kamatna stopa na sve kunske kredite banaka pala na 14,2 posto, no velika razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa i dalje upozorava na visoke troškove i nužnost racionalizacija u bankovnom poslovanju. Najnepovoljnija je platnobilančna slika s polugodišnjim deficitom tekućeg računa od 1,55 milijardi dolara, što je zamjetno više nego u prethodnoj godini. Dobra turistička sezona trebala bi smanjiti taj raskorak, no on i nadalje zaslužuje pozorno praćenje.

Savjet NBH ocijenio je da nema razloga za bilo kakve zaokrete u novčanoj politici za posljednje ovogodišnje tromjesečje, te da ona može nastaviti s neutralnim praćenjem zbivanja u realnom sektoru. To znači da će se i intervencije na deviznom tržištu i poslovanje blagajničkim zapisima prilagođivati gospodarskoj aktivnosti i likvidnosti u financijskom sustavu, vodeći računa o očuvanju stabilnosti.

Savjet NBH suglasio se s izdavanjem odobrenja za rad Štedionici Kovanica d.d. Varaždin, te da se Ratko Špirelja imenuje za predsjednika a Lidija Hočurščak za člana njene uprave, kao i Primorskoj štedionici d.d. Rijeka, te s imenovanjem Lade Tomaš za predsjednika, a Irene Galogaža i Darka Jagodića za člana njene Uprave. Savjet NBH dao je i suglasnost na prijedloge da se Zdravko Bubalo imenuje za predsjednika Uprave Dalmatinske banke d.d. Zadar, Heinrich Angelides za predsjednika a Julio Krevelj za člana Uprave Volksbank d.d.Zagreb, Marija Ribić za člana Uprave Međimurske banke d.d. Čakovec, a Vera Radaš za člana Uprave Slatinske banke d.d. Slatina.