Model neravnoteže na tržištu kredita i razdoblje kreditnog loma

Objavljeno: 9.2.2011.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 30
Autori Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić i Ivo Krznar
Datum Siječanj 2011.
JEL E32, F41, G15
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

kreditni lom, racioniranje kredita, model neravnoteže na tržištu kredita

U ovom radu procjenjujemo model neravnoteže na tržištu kredita ne bismo li utvrdili zasebne odrednice ponude i potražnje te identificirali razdoblja neravnoteže na tržištu kredita. Rezultati procijenjenog modela upućuju na tri karakteristična podrazdoblja koja se razlikuju s obzirom na izvore dinamike kreditne aktivnosti banaka. Prvo razdoblje, od 2000. do 2002., obilježili su ravnoteža između ponude i potražnje za kreditima te postupno stabiliziranje svjetskih financijskih tržišta i domaćega bankarskog sektora nakon krize krajem 90-ih. U drugom razdoblju, od kraja 2002. do sredine 2008., banke su pod utjecajem intenzivnog priljeva inozemnoga kapitala bile spremne ponuditi više kredita u odnosu na potražnju za njima. Razdoblje koje je obilježilo naglo zaustavljanje kreditne aktivnosti započinje eskalacijom svjetske financijske krize u trećem tromjesečju 2008. i traje do kraja 2009., a rezultati procjene modela pokazuju da su takva kretanja posljedica manjka ponude kredita, odnosno kreditnog loma.