Mjere uvedene u Croatia banku imaju pozitivne učinke

Objavljeno: 3.3.1999.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, razmatrao najnovija gospodarska i novčana kretanja.

Članovi Savjeta HNB dobili su i izvješće privremenog upravitelja Croatia banke d.d. Zagreb o prvim učincima mjera poduzetih za što bržu stabilizaciju banke, koja je zbog nemogućnosti izmirivanja dospjelih obveza dospjela 10. veljače u blokadu, te je morala zatražiti pomoć središnje banke. Nakon što joj je odlukom Savjeta HNB imenovan 23.veljače privremeni upravitelj, a potom odobren i poseban kredit za likvidnost, na temelju tih mjera izmirene su dospjele devizne i kunske obveze, te od 1. ožujka ponovo otvorene sve poslovnice Croatia banke za redovno poslovanje s građanima i ostalim deponentima. Prvi pokazatelji govore da su poduzete mjere imale vrlo povoljan učinak. Nakon što su se uvjerili da opet mogu slobodno raspolagati svojim novcem, značajan broj štediša i drugih deponenata odustao je od njegovog podizanja. Time daju i dragocjeni vlastiti doprinos stabiliziranju banke čije usluge su dosad koristili, a koja je, prema svim dosad raspoloživim pokazateljima, upala u ozbiljne likvidnosne poremećaje, ali nije nesolventna.

U gospodarskim i novčanim kretanjima nema većih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Podaci o industrijskoj proizvodnji i nekim drugim sektorima, kao i pokazatelji o kretanju nezaposlenosti govore o daljnjem usporavanju gospodarske aktivnosti. O kretanju cijena u veljači još nema statističkih podataka, no ne očekuje se veći rast. Tečaj kune je tijekom prošloga mjeseca deprecirao prema njemačkoj marki za 2,4 posto, a prema američkom dolaru za 6 posto. To govori da je intervencijama središnje banke, koja je u veljači putem deviznih aukcija prodala 156 milijuna eura i 7 milijuna američkih dolara, klizanje tečaja samo usporeno ali ne i zaustavljeno. Povećana potražnja poslovnih banaka za devizama pripisuje se u prvom redu dospijeću većih kreditnih otplata prema inozemstvu, te smanjenom deviznom priljevu. U tom pogledu bit će veoma značajan prihod od prodaje euro obveznica, kako bi se lakše održavala zadovoljavajuća stabilnost tečaja kune do očekivanog većeg deviznog priljeva u turističkoj sezoni.

Povoljni pokazatelji zabilježeni su početkom ove godine u vanjskotrgovinskoj razmjeni - u siječnju je izvoz bio dolarski za 10,3 posto veći, a uvoz za 5,3 posto manji nego u prvom mjesecu prošle godine. Tako je i siječanjski deficit u robnoj razmjeni 22 posto manji nego lani u istom mjesecu, što ide u prilog poželjnom daljnjem smanjivanju deficita tekućeg računa platne bilance. Tečajne promjene, budući da su bile veće od promjene domaćih proizvođačkih cijena i cijena na malo, išle su u korist konkurentnosti izvoznika.

Na ovoj sjednici Savjet HNB je dao odobrenje za rad Raiffeisen stambenoj štedionici d.o.o. Zagreb, četvrtoj po redu financijskoj instituciji te vrste u Hrvatskoj, kao i suglasnost da predsjednica njene Uprave bude Manda Zulić, a član Uprave dr. Herbert Weinzetl.