Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2023.

Objavljeno: 31.5.2023.

U prvom tromjesečju 2023. godine ukupna imovina kreditnih institucija smanjila se u odnosu na kraj 2022. za 5,2% i iznosila je 72,0 mlrd. eura. Imovina se smanjila kod većine kreditnih institucija.

Snažnije smanjenje ukupnih kredita i predujmova (7,0%) od smanjenja neprihodujućih kredita (NPL; 2,2%) rezultiralo je porastom udjela NPL-ova u ukupnim kreditima i predujmovima, s 3,0% na kraju 2022. na 3,2% na kraju prvog tromjesečja 2023. Utjecaj na smanjenje ukupnih kredita i predujmova imalo je smanjenje sredstava položenih kod središnje banke. NPL-ovi su se smanjili u portfelju kredita nefinancijskim društvima, u kojemu se njihov udio smanjio sa 6,4% na 6,2%. Pad iznosa NPL-ova zabilježen je i u portfelju kredita kućanstvima, u kojemu se njihov udio smanjio s 5,0% na 4,8% kredita tom sektoru.

Poslovanje kreditnih institucija u prvom tromjesečju 2023. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 301,2 mil. eura. Pokazatelji profitabilnosti povećali su se u odnosu na njihovu vrijednost s kraja 2022. Prinos na imovinu (ROA) povećao se s 1,0% na 1,6%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 8,2% na 14,0%.

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava na visokim su razinama, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 23,6%. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%.

Na vrlo visokoj razini nadalje je i likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju prvog tromjesečja 2023. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a prosječni LCR iznosio je 226,2%.

Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija