Kako se usvajaju supervizorske odluke vezane uz hrvatske banke tijekom bliske suradnje s ESB-om?

Kako se usvajaju supervizorske odluke vezane uz hrvatske banke tijekom bliske suradnje s ESB-om?

Objavljeno: 3.6.2020.

Nakon uspostavljanja bliske suradnje HNB je u usporedivom položaju s ostalim nacionalnim nadležnim tijelima (National Competent Authority; NCA) država članica koje sudjeluju u SSM-u u pogledu usvajanja supervizorskih odluka. NCA značajno doprinosi donošenju odluka u SSM-u, izrađuje nacrt odluke kojom predlažu ESB-u donošenje iste, a ESB temeljem svoje procjene i prijedloga NCA donosi konačnu odluku.

Prilikom navedenog predstavnik HNB-a sudjelovat će s punim glasačkim pravima, u Nadzornom odboru ESB-a koji priprema i predlaže nacrte odluka vezanih uz sve supervizorske zadaće ESB-a, nakon čega Upravno vijeće odlučuje o njihovom usvajanju.

Jedina razlika u bliskoj suradnji u postupku usvajanja supervizorskih odluka sadržana je u činjenici da pravni akti ESB-a (uključujući supervizorske odluke upućene bankama) nemaju izravan učinak u državi članici u bliskoj suradnji. Dakle, ESB svoje nadzorne odluke neće upućivati bankama u Republici Hrvatskoj, već će slati upute, smjernice ili zahtjeve HNB-u. HNB će na tom temelju usvojiti potrebne nacionalne supervizorske mjere prema bankama. Hrvatsko zakonodavstvo obvezuje HNB da na odgovarajući način usvoji mjere koje ESB nalaže u odnosu na banke u Republici Hrvatskoj.