Kako inflacija i povećanje kamatnih stopa utječu na moj novac?

Objavljeno: 21.6.2023.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom (HNB) i Hrvatskom agencijom za financijski nadzor (Hanfa) objavili su informativni letak koji pojašnjava što je inflacija te kako ona utječe na vaše financije. Sadrži korisne informacije o tome kakav je utjecaj inflacije i povećanih kamatnih stopa na vaše postojeće i buduće kredite i štednju te kakav je utjecaj inflacije na vaša postojeća i buduća financijska ulaganja te na vašu mirovinu i osiguranja. U letku možete pronaći i niz drugih korisnih savjeta kako upravljati svojim financijama u kontekstu inflacije i rastućih kamatnih stopa.

Informativni letak preuzmite u nastavku.

Kako inflacija i povećanje kamatnih stopa utječu na moj novac?