Izaslanstvo MMF-a ponovo u Hrvatskoj

Objavljeno: 27.10.2004.

Izaslanstvo Međunarodnog monetarnog fonda razgovorom s rukovodstvom Hrvatske narodne banke započelo je svoj desetodnevni radni posjet našoj zemlji. Kako je objasnio voditelj izaslanstva Dimitri Demekas, razlog dolaska nije formalna ocjena ostvarivanja prve etape stand-by aranžmana zaključenog s Hrvatskom, koja treba uslijediti u prosincu, već uvid u aktualna gospodarska i financijska kretanja, a napose u pripreme državnog proračuna za 2005, prema zasad raspoloživim podacima. i okvirne projekcije gospodarske i fiskalne politike za nastupajuće trogodišnje razdoblje.

U tom kontekstu, izaslanstvo MMF-a u ovom je razgovoru pokazalo osobito zanimanje za najnovija platnobilančna kretanja i za podatke o kretanju inozemnog duga, te za učinke poduzetih mjera monetarne politike kao i za buduće poteze kojima središnja banka namjerava pridonijeti daljnjem održavanju niske inflacije i ukupne makroekonomske stabilnosti.

Guverner HNB-a dr Željko Rohatinski izvijestio je uvažene goste da će ovogodišnja stopa inflacije, po svemu sudeći, biti oko 2 posto. Prema zasad raspoloživim podacima, unatoč stagnaciji prihoda od usluga a zahvaljujući poboljšanim izvoznim rezultatima, tekući deficit platne bilance za ovu godinu vjerojatno će iznositi, iskazano u eurima, oko 5,8 posto bruto domaćeg proizvoda, što je manje nego lani. Krajem prošlog mjeseca vanjski dug je bio za oko 100 milijuna eura manji nego krajem kolovoza, odnosno na razini srpnja, u čemu je vidljiv i učinak ljetošnjih mjera središnje banke. Do kraja godine ne očekuje se značajniji rast inozaduženja. , prema zasad raspoloživim podacima Uz takvu pretpostavku, procjenjuje se da bi krajem prosinca inozemni dug mogao iznositi oko 78,6 posto bruto domaćeg proizvoda, što je za oko tri postotna poena više nego u svibnju ali s tendencijom stagnacije.

Projekcija monetarne politike za sljedeću godinu još nije završena, no već sada se može reći da će biti obilježena dvjema značajnim novinama: početkom operacija na otvorenom tržištu i daljnjom liberalizacijom u području kapitalnih transakcija.