"Hum i Zvjezdarnica Višnjan" – novi numizmatički komplet

Objavljeno: 5.12.2022.

Hrvatska narodna banka izdala je numizmatički komplet zlatnika s osnovnim motivom "Zvjezdarnica Višnjan" u apoenu od 1000 kuna i s osnovnim motivom "Hum" u apoenu od 1 kune.

Zvjezdarnica Višnjan i grad Hum, poznat i kao najmanji grad na svijetu, zanimljivi su povijesni, znanstveni i kulturološki motivi važni za Republiku Hrvatsku.

Autor likovnog rješenja za zlatnik "Zvjezdarnica Višnjan" jest sveučilišni prvostupnik kiparstva Nikola Vudrag, a autorica likovnog rješenja za zlatnik "Hum" jest magistra kiparstva Ana Divković. Ovaj numizmatički komplet izrađen je u Hrvatskoj kovnici novca d.o.o., a izdaje se u količini ne većoj od 199 komada.

Prodaju ovoga kompleta obavljat će Hrvatska kovnica novca d.o.o., a očekuje se inicijalna prodajna cijena od oko 23.000,00 kuna bez PDV-a, s tim da će konačna prodajna cijena ovisiti o kretanju cijena zlata na otvorenom tržištu.

Zainteresirani građani mogu ga nabaviti od 5. prosinca 2022., a o narudžbi i kupnji više možete saznati na stranicama Hrvatske kovnice novca.

 


Tehnički opis