Hrvatska narodna banka započela s objavom podataka o trgovanju valutnim ugovorima o razmjeni (FX swapovima)

Objavljeno: 21.1.2020.

Hrvatska narodna banka započela je 20. siječnja 2020. objavljivati podatke o dogovorenim FX swapovima prekonoćnog dospijeća (O/N) valutnog para EUR/HRK. Podaci se prikupljaju na temelju Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja, a objavljeni podaci prikazuju prosječne ponderirane bid i ask swap bodove te iznose trgovanja između banaka i svih ostalih protustranaka za koje se prikupljaju podaci.

Valutni ugovor o razmjeni (FX swap) ugovor je u kojem jedna strana istodobno u prvom koraku na dogovoreni datum kupuje (posuđuje) jednu valutu te prodaje (pozajmljuje) drugu valutu, uz obvezu da se u drugom koraku na dogovoreni budući datum izvrše transakcije suprotnog smjera po unaprijed dogovorenom tečaju. Svaka strana koristi obvezu otplate drugoj ugovornoj strani kao osiguranje, a iznos otplate utvrđuje se po budućem tečaju (forward tečaj) definiranom na početku ugovora. Stoga se valutni ugovori o razmjeni mogu promatrati kao osigurani zajmovi bez valutnog rizika. Temelj za izračun forward tečaja trenutačni je tržišni tečaj (spot tečaj) i razlika između tržišnih kamatnih stopa na valute valutnog para za koji se ugovor dogovara. Razlika između tržišnih kamatnih stopa za odgovarajući rok dospijeća iskazuje se s pomoću tzv. swap bodova.